Marketer Nguyễn Xuân Sơn
Nguyễn Xuân Sơn

Founder @ isharedigital.com

Bí quyết tiếp thị lại sản phẩm khách hàng vừa xem trên web của bạn tăng doanh số lên 30%

Google hiện cung cấp giải pháp để ban thực hiện được điều đó bằng tiếp thị lại động.

Cài đặt tiếp thị lại động adwords bằng Google tag manager

I. Tiếp thị lại động là gì?

Tiếp thị lại động là quảng cáo lại những sản phẩm mà khách hàng đã từng xem khi truy cập trang web của bạn. Bạn có thể tùy biến lại mẫu quảng cáo cho phù hợp với từng khách hàng trong từng giai đoạn mua hàng của khách hàng. Bạn có thể giảm 20% cho những khách hàng vừa xem mặt hàng trên trang web của bạn, giảm 30% nếu khách hàng đã bỏ hàng vào giỏ hoặc giảm 35% nếu khách hàng tới bước thanh toán nhưng chưa thanh toán…Tiếp thị lại động sẽ giúp bạn tăng doanh số hơn 30% nếu bạn tận dụng đúng cách. Sau đây anthinhads.com sẽ hướng dẫn bạn cài đặt tiếp thị lại động.

II. Cài đặt tiếp thị lại động cần những gì?

1. Trang web

2. Tài khoản Google Adwords (nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây)

3. Tài khoản Google Tag Manager (nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây)

Cài đặt tiếp thị lại động sẽ có 2 cách:

– Chèn code trực tiếp vào web.

– Cài đặt tiếp thị lại động google adwords bằng google tag manager.

Bạn nào chưa biết cách dùng google tag manager có thể tham khảo bài viết về google tag manager tại đây.

III. Hướng dẫn cài đặt tiếp thị lại động bằng google tag manager

Hôm nay anthinhads.com sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách cài đặt tiếp thị lại google adwords bàng tag manager.

– Cách thứ nhất chính thống: vì sao mình gọi nó là chính thống vì đơn giản là google hướng dẫn mình làm theo cách nàyi.

– Cách thứ hai không chính thống: vì nó không được google khuyến khích vì sao lại thế? Mình khuyến khích các bạn làm theo cách này khi trang web của bạn ổn định không có thay đổi cấu trúc đường link url.

1. Cài đặt tiếp thị lại google adwords bằng tag manager theo cách chình thống:

Bước 1: Đăng nhập Google Adwords -> Thư viện chia sẻ -> Đối tượng -> Chi tiết thẻthẻ

cai-dat-tiep-thi-lai-dong-bang-google-tag-manager

Bước tiếp theo chọn tab thiết lập -> chọn loại doanh nghiệp -> chọn Khác (tùy chọn tùy chỉnh) -> Xem thẻ tiếp thị lại Adwords và hướng dẫn.

huong-dan-cai-tiep-thi-lai-google-adwords-bang-google-tag-manager

<!-- Google Code dành cho Thẻ tiếp thị lại -->

<!--------------------------------------------------

Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup

--------------------------------------------------->

<script type="text/javascript">

var google_tag_params = {

dynx_itemid: 'REPLACE_WITH_VALUE',

dynx_itemid2: 'REPLACE_WITH_VALUE',

dynx_pagetype: 'REPLACE_WITH_VALUE',

dynx_totalvalue: 'REPLACE_WITH_VALUE',

};

</script>

<script type="text/javascript">

/* <![CDATA[ */

var google_conversion_id = 862383654;

var google_custom_params = window.google_tag_params;

var google_remarketing_only = true;

/* ]]> */

</script>

<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">

</script>

<noscript>

<div style="display:inline;">

<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/862383654/?guid=ON&script=0"/>

</div>

</noscript>

Chú ý thông số này:

dynx_itemid: 'REPLACE_WITH_VALUE',

dynx_itemid2: 'REPLACE_WITH_VALUE',

dynx_pagetype: 'REPLACE_WITH_VALUE',

dynx_totalvalue: 'REPLACE_WITH_VALUE',

– dyx_itemid: 1 chuỗi id của sản phẩm.

– dynx_itemid2: mình không dùng tới nếu bạn có 2 sản phẩm có cùng dynx_itemid thì dùng dynx_itemid để phân biệt chúng với nhau.

– dynx_pagetype: loại page như trang đặt hàng, tranng chủ….

– dynx_totalvalue: tổng số tiền trên giỏ hàng

Bước 2: gắn mã tiếp thị lại bằng google tag manager cho từng trang

– Trang chủ:

<script>

var dataLayer = [];

dataLayer.push({

'dynx_itemid':'',

'dynx_pagetype' : 'home',

'dynx_totalvalue' : 0

});

</script>

– Trang danh mục, thể loại, tìm kiếm

<script>

var dataLayer = [];

dataLayer.push({

'dynx_itemid':'',

'dynx_pagetype' : 'searchresults',

'dynx_totalvalue' : 0

});

</script>

– Trang sản phẩm

<script>

var dataLayer = [];

dataLayer.push({

'dynx_itemid': 'abc',

'dynx_pagetype' : 'offerdetail',

'dynx_totalvalue' : 99000

});

</script>


– Trang giỏ hàng, trang thanh toán

<script>

var dataLayer = [];

dataLayer.push({

'dynx_itemid': ['abc', 'def'],

'dynx_pagetype' : 'conversionintent',

'dynx_totalvalue' : 293000

});

</script>


– Trang cám ơn/confirmnation

<script>

var dataLayer = [];

dataLayer.push({

'dynx_itemid': ['abc', 'def'],

'dynx_pagetype' : 'conversion',

'dynx_totalvalue' : 293000

});

</script>


– Những trang còn lại

<script>

var dataLayer = [];

dataLayer.push({

'dynx_itemid':'',

'dynx_pagetype' : 'other',

'dynx_totalvalue' : 0

});

</script>

Bước 3: Đăng nhập Google tag manager:

Chọn Variables -> new

cai-dat-tiep-thi-lai-dong-adwords-bang-google-tag-manager

Tạo biến lớp dữ liệu như hình dưới: cho dynx_itemid, dynx_pagetype, dynx_totalvaluehuong-dan-cai-dat-tiep-thi-lai-dong-bang-tag-manager

Bước 4: Quay lại Tab -> Tạo thẻ mới -> chọn tiếp thị lại -> thêm khóa và giá trị như hình dưới.

cai-dat-tiep-thi-lai-dong-adword-bang-google-tag-manager

Bước 5: Tạo feed (dữ liệu doanh nghiệp)

Feed mẫu: https://drive.google.com/file/d/0BxIr5Cj95DylUFh2cThUcXJTTnM/view?usp=sharing

Google yêu cầu định dạng feed .csv hoặc .xml trường hợp bạn tạo feed khi save lại đuôi .csv bị lỗi font chữ bạn có thể up lên drive rồi xuất ra định dạng .csv (không được mở lại bằng excel sẽ bị lỗi font chữ) rồi up lên dữ liệu doanh nghiệp.

Đăng nhập Google Adwords -> thư viện chia sẻ -> Dữ liệu doanh nghiệp

cau-hinh-tiep-thi-lai-dong-bang-tag-manager

Vậy là xong cấu hình tiếp thị lại động adwords bằng google tag manager chờ Google duyệt feed nữa là có thể tạo chiến dịch tiếp thị lại động.

Bước 6: Tạo chiến dịch tiếp thị lại động theo hướng dẫn dưới đây.

tao-chien-dich-tiep-thi-lai-dong-google-adwords

Bạn chú ý chọn chiến dịch chỉ mạng hiển thị -> Thúc đẩy hành động -> và chọn nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn.

Bước 7: Tạo mẫu quảng cáo tiếp thị lại động adwords: Chọn tab quảng cáo -> Tạo quảng cáo mới -> Chọn thư viện quảng cáo -> chọn quảng cáo động

tao-mau-quang-cao-tiep-thi-lai-dong-adwords

Chọn tiếp quảng cáo hình ảnh tùy chỉnh, mặt định google sẽ để adwords tự động chọn nhưng như thế sẽ có những mẫu quảng cáo hiển thị không phù hợp với sản phẩm của bạn.

Bạn nên chọn một bố cục rồi chọn bố cục nào phù hợp hiển thị đẹp mắt rồi tùy chỉnh lại là ok.

tao-quang-cao-tiep-thi-lai-dong-google-adwords

Chúc các bạn cài đặt thành công cách này hơi phúc tạp xíu mình sẽ hướng dẫn thêm 1 cách khác đơn giản hơn cũng bằng google tag manager trong bài hướng dẫn sau.

Nguồn: anthinhads.com