Tuesday Social #33: Facebook tiếp tục đạt doanh thu khủng quý 2 năm 2014

Tính tới nay, Facebook đã đạt hơn 410 triệu Active User mỗi tháng (MAUs) ở Châu Á trong tổng số 1,1317 tỉ người dùng trên toàn thế giới. Tổng MAUs khu vực Châu Á đã đạt mức 368 triệu vào cuối năm ngoái - tăng 49 triệu so với quý 1 năm 2013.

Báo cáo tổng hợp dưới đây từ investor.fb.com cho thấy rõ tốc độ phát triển và sự thống trị của Facebook trong thế giới Social Media.

(IMAS Communication chỉnh sửa từ investor.fb.com)