Hướng dẫn gửi email hàng loạt với Amazon Simple Email Service và SmartSerialMail Lưu

Nguyễn Mạnh Cường
Co-founder , DigimarkVN

Theo như đã lỡ hứa thì bài viết "Hướng dẫn gửi email hàng loạt với Amazon Simple Email Service và SmartSerialMail" đã hoàn thành
Anh em xem nhé!
Bài viết tuy không hay, thậm chí dở ẹc, nhưng mà các bạn mang đi đâu cho mình cái nguồn nhé, dù gì ngồi gõ cũng mệt thấy mẹ

Hướng Dẫn Gửi Email Hàng Loạt Với Amazon Simple Email Service Và SmartSerialMail by NguyenManhCuong

QUẢNG CÁO

Nguồn: Digimarkvn.com

04/07/2014
3,577 lượt xem