Full Tài liệu từ Hội thảo Content Marketing - Khi Click và Brick song hành

Chào các bạn!

Gửi mọi người tài liệu đầy đủ "Tài liệu từ Hội thảo Content Marketing - Khi Click và Brick song hành"

Những bí kíp hữu ích từ các diễn giả bao gồm:
1. Cẩm nang Content Marketing
2. Câu chuyện của diễn giả Phan Đặng Trà My: Content Marketing - chính là hẹn hò
3. Câu chuyện của diễn giả Nguyễn Đình Thành: Content Marketing từ góc nhìn thực hành tại Việt Nam
4. Câu chuyện của diễn giả Nguyễn Thanh Sơn: Quản trị khủng hoảng thời kỹ thuật số 3.0 bằng nội dung
5. Câu chuyện của diễn giả Lê Quang Vũ: Xây dựng thế giới câu chuyện

Download tại

Pass ( nếu có)

digimarkvn.com
Nguồn: DigimarkVN.com