Agency: Nghề làm... phụ nữ

Tự dưng tức cảnh sinh tình mà nghĩ làm phụ nữ đúng là một nghề kiếm tiền, cũng phải học hành đàng hoàng và trang bị kỹ năng nghề nghiệp đầy mình mới thành công được.

Chồng là khách hàng retainer. Hợp đồng ký mỗi năm một lần. Trả tiền hàng tháng. Dịch vụ thì yêu cầu đủ thứ không tên, từ nhỏ tới to, từ chiến lược cho tới thực thi. Lại thêm độc quyền, một agency chỉ có một khách hàng thôi. Agency cũng phải bảo vệ khách hàng retainer hết mình. Tuy tính giá vừa phải, nhưng kiếm được một khách hàng kiểu này là đủ sống cả năm rồi. Ngày cưới là phải làm evaluation report để coi có ký tiếp hay không, giá mới cập nhật thế nào. Trong quá trình thực hiện, khách hàng có đòi hỏi gì agency cũng nghĩ cách đáp ứng nếu có thể, nhưng chuyện đáp ứng đó chả ảnh hưởng gì tới bản chất của agency cả. Chồng không thích vợ mặc đồ này, nấu món này... thì cứ việc, ta sẽ điều chỉnh, nhưng bản thân ta vẫn thế thôi.

Bồ là khách hàng pitching. Căng thẳng,hồi hộp nhưng đầy hấp dẫn. Thắng thì vui, thua thì mệt. Ai mới vào nghề cũng thích đi pitching. Ai vào lâu rồi thì làm retainer cho nó ổn định. Ai ham thì làm cả hai, chỉ sợ đuối sức thôi. Ai yên phận thì chỉ khi nào có project hấp dẫn thực sự mới pitching thôi.

Nhưng dù gì thì khách hàng vẫn cứ là khách hàng, agency vẫn cứ là agency. Dù chiều khách hàng hết lòng, nhưng không có khách hàng này ta kiếm ngay khách hàng khác. Chả việc chi ngồi đó than thân trách phận cho mệt người.

Phan Anh