9 mô-đun ERP cần có cho công ty sản xuất

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) - hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, đang được sử dụng rộng rãi bởi các nhà sản xuất thuộc mọi quy mô. ERP khởi đầu từ MRP (Manufacturing Requirements Planning) - lập kế hoạch yêu cầu sản xuất, và phát triển mạnh mẽ đến hiện nay với sự ra đời của ERP hiện đại, đáp ứng nhu cầu quản lý toàn diện cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sản xuất là một lĩnh vực vô cùng đa dạng, bao gồm:

- Sản xuất theo quy trình (Process Manufacturing): Sản xuất các sản phẩm theo công thức hoặc quy trình liên tục, chẳng hạn như hóa chất, dầu khí, thực phẩm.

- Sản xuất rời rạc (Discrete Manufacturing): Sản xuất các sản phẩm riêng biệt, có thể đếm được, chẳng hạn như ô tô, máy móc, đồ nội thất.

Những mô-đun ERP mà chúng ta sẽ xem xét là những mô-đun cần thiết cho hầu hết các loại hình công ty, nhưng trong bài viết này sẽ mô tả chi tiết dành cho ngành sản xuất, bao gồm:

- Quản lý vận hành và sản xuất

- Kiểm soát hàng tồn kho

- Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng

- Quản lý bán hàng và đơn hàng

- Quản lý nhân sự

- Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

- Quản lý quan hệ nhà cung cấp (SRM)

- Phân tích kinh doanh (BI)

- Quản lý kỹ thuật

1. Quản lý vận hành

Quản lý vận hành được ví như trái tim của một doanh nghiệp sản xuất. Quản lý vận hành là quá trình lên kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến sản xuất, đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện theo đúng yêu cầu của khách hàng và đáp ứng đúng tiến độ đề ra. Quản lý vận hành hiệu quả giúp doanh nghiệp sử dụng tối ưu nguồn lực, giảm thiểu lãng phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Đối với Sản xuất theo đơn đặt hàng thì doanh nghiệp chỉ bắt đầu sản xuất khi có đơn hàng cụ thể từ khách hàng. Mô hình này giúp giảm thiểu tồn kho, tuy nhiên đòi hỏi khả năng đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt các đơn hàng. Còn Sản xuất theo quy trình thì cần sản xuất sản phẩm theo quy trình định sẵn, bất kể có đơn hàng hay không. Mô hình này thích hợp cho các sản phẩm có nhu cầu ổn định, giúp tối ưu hóa sản xuất và giảm chi phí.

Quy trình quản lý vận hành hiệu quả bao gồm các bước:

 • Lên kế hoạch: Xác định mục tiêu sản xuất, nhu cầu nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc thiết bị,...
 • Tổ chức: Phân chia công việc, phân công nhân sự, sắp xếp dây chuyền sản xuất hợp lý.
 • Điều phối: Theo dõi tiến độ sản xuất, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đúng tiến độ.
 • Kiểm soát: Đánh giá chất lượng sản phẩm, kiểm tra hiệu quả hoạt động, điều chỉnh quy trình sản xuất khi cần thiết.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần Quản lý tài chính song song để:

 • Đảm bảo nguồn vốn dồi dào để thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên và các chi phí khác liên quan đến hoạt động sản xuất.
 • Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, theo dõi dòng tiền chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

2. Kiểm soát hàng tồn kho

Đối với nhà sản xuất, hàng tồn kho thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, bao gồm nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng hóa đang trong quá trình sản xuất. Quản lý hiệu quả giúp bảo vệ giá trị tài sản và tối ưu hóa lợi nhuận. Việc thiếu hụt nguyên vật liệu hoặc thành phẩm do quản lý hàng tồn kho kém có thể dẫn đến gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và uy tín của doanh nghiệp. Quản lý hàng tồn kho hiệu quả giúp giảm thiểu chi phí lưu kho, chi phí lỗi thời, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan khác. Ngoài ra việc nắm bắt và dự báo nhu cầu thị trường chính xác giúp doanh nghiệp điều chỉnh lượng hàng tồn kho phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách linh hoạt và hiệu quả

Thách thức trong quản lý hàng tồn kho bao gồm:

 • Dự báo nhu cầu chính xác: Nhu cầu thị trường biến động liên tục khiến việc dự báo chính xác trở nên khó khăn, dẫn đến nguy cơ dư thừa hoặc thiếu hụt hàng tồn kho.
 • Quản lý nhiều mặt hàng: Doanh nghiệp sản xuất thường quản lý nhiều mặt hàng với đặc tính khác nhau, đòi hỏi quy trình quản lý linh hoạt và hiệu quả.
 • Rủi ro lỗi thời: Một số nguyên vật liệu hoặc thành phẩm có thể bị lỗi thời do thay đổi công nghệ, xu hướng thị trường hoặc nhu cầu khách hàng, dẫn đến thiệt hại về tài chính.
 • Chi phí lưu kho: Chi phí lưu kho bao gồm chi phí kho bãi, bảo quản, bảo dưỡng,... cần được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp cần có Giải pháp quản lý hàng tồn kho hiệu quả:

 • Áp dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho: Việc sử dụng phần mềm quản lý hàng tồn kho giúp tự động hóa các quy trình, theo dõi số lượng hàng hóa chính xác, tối ưu hóa điểm đặt hàng và cảnh báo khi hàng tồn kho sắp hết hoặc dư thừa.
 • Phân tích nhu cầu thị trường: Nắm bắt nhu cầu thị trường thông qua các nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng và phân tích dữ liệu bán hàng giúp doanh nghiệp dự báo chính xác nhu cầu và điều chỉnh lượng hàng tồn kho phù hợp.
 • Áp dụng phương pháp quản lý hàng tồn kho phù hợp: Có nhiều phương pháp quản lý hàng tồn kho khác nhau như FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) và ABC Analysis. Doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và mặt hàng quản lý.
 • Tối ưu hóa kho bãi: Sắp xếp kho bãi hợp lý, khoa học giúp tiết kiệm diện tích, giảm thiểu thời gian di chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả xuất nhập kho.
 • Hợp tác với nhà cung cấp: Việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp giúp đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu ổn định, linh hoạt điều chỉnh đơn hàng và giảm thiểu rủi ro thiếu hụt.

3. Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng

Hoạt động sản xuất dựa trên hàng tồn kho và hoạt động mua hàng là cốt lõi. Việc tối ưu hóa quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu ổn định, chất lượng, giảm thiểu chi phí và nâng cao năng suất sản xuất.

Quy trình quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng cơ bản:

 • Lên kế hoạch và dự báo nhu cầu: Xác định nhu cầu nguyên vật liệu và thành phẩm dựa trên kế hoạch sản xuất và dự báo nhu cầu thị trường.
 • Tạo đơn hàng mua: Tạo đơn hàng mua cho nhà cung cấp phù hợp, bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, số lượng, giá cả và thời gian giao hàng.
 • Theo dõi đơn hàng và quản lý nhà cung cấp: Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp.
 • Quản lý kho hàng: Theo dõi lượng hàng tồn kho, tối ưu hóa mức tồn kho để đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho sản xuất mà không gây lãng phí.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu ổn định và chất lượng.

Giải pháp để Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng hiệu quả:

 • Sử dụng phần mềm quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng: Các phần mềm này giúp tự động hóa quy trình mua hàng, theo dõi đơn hàng, quản lý nhà cung cấp và kho hàng, đồng thời cung cấp các báo cáo và phân tích dữ liệu để hỗ trợ việc ra quyết định.
 • Áp dụng các phương pháp quản lý chuỗi cung ứng tiên tiến: Có nhiều phương pháp quản lý chuỗi cung ứng khác nhau như Just-in-Time (JIT), Lean Manufacturing và Supply Chain Management (SCM). Doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và mục tiêu của mình.
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp: Việc hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp giúp đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu ổn định, chất lượng, đồng thời chia sẻ thông tin và phối hợp hiệu quả trong chuỗi cung ứng.

4. Quản lý bán hàng và đơn hàng

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, Quản lý bán hàng và đơn hàng đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng và gia tăng lợi nhuận. Việc áp dụng hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng, quản lý đơn hàng hiệu quả và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Quy trình quản lý bán hàng và đơn hàng thông thường:

 • Tiếp nhận đơn hàng: Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng thông qua các kênh bán hàng như website, email, điện thoại,...
 • Xử lý đơn hàng: Xác nhận đơn hàng, kiểm tra tình trạng kho hàng, lập kế hoạch sản xuất và giao hàng.
 • Theo dõi đơn hàng: Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng và cập nhật thông tin cho khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

Giải pháp để có một Quy trình quản lý bán hàng và hoá đơn hiệu quả:

 • Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng (CRM): Phần mềm CRM giúp quản lý thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử mua hàng, quản lý cơ hội bán hàng và hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả.
 • Tích hợp hệ thống quản lý bán hàng với hệ thống quản lý sản xuất (ERP): Việc tích hợp giúp tự động hóa quy trình xử lý đơn hàng, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Áp dụng quy trình bán hàng và xử lý đơn hàng hiệu quả: Lập quy trình bán hàng và xử lý đơn hàng rõ ràng, khoa học giúp đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động bán hàng.

5. Nguồn nhân lực

Con người là nhân tố không thể thiếu trong các hoạt động thường ngày nói chung, và trong hoạt động sản xuất nói riêng. Mô-đun Quản lý nhân sự (HR) trong hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) cung cấp các công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp quản lý nhân viên một cách chuyên nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững.

Chức năng cơ bản cần có của một mô-đun Quản lý Nhân sự:

 • Quản lý thông tin nhân viên: Lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân, hồ sơ nhân sự, lịch sử công việc, bằng cấp, chứng chỉ,... của nhân viên.
 • Tính toán lương thưởng: Tự động tính toán lương thưởng cho nhân viên theo quy định của công ty, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng, bảo hiểm,...
 • Quản lý phúc lợi: Quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, hỗ trợ ăn uống,...
 • Đánh giá hiệu quả công việc: Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thông qua hệ thống báo cáo, giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật và thăng tiến phù hợp.
 • Phát triển nguồn nhân lực: Lập kế hoạch đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân viên, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Đối với mô-đun Lập kế hoạch sách xuất, mô-đun Quản lý nhân sự giúp đảm bảo nguồn nhân lực có đủ năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu của mô-đun Lập kế hoạch sản xuất. Mô-đun Lập kế hoạch sản xuất chỉ lên lịch làm việc cho những nhân viên có đầy đủ chứng chỉ và kỹ năng cần thiết. Do đó, việc tích hợp hai mô-đun này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đối với mô-đun Quản lý chất lượng, mô-đun Quản lý nhân sự giúp theo dõi các khóa đào tạo và chứng chỉ của nhân viên, đảm bảo nhân viên được đào tạo đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả. Việc tích hợp hai mô-đun này giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách đào tạo nhân viên và cải thiện quy trình sản xuất.

6. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Hệ thống Quản lý quan hệ Khách hàng (CRM) được tích hợp trong hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) cung cấp các công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó xây dựng mối quan hệ bền chặt và lâu dài với khách hàng. Điều đó sẽ giúp gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế, thúc đẩy doanh số bán hàng và gia tăng lợi nhuận. Phía doanh nghiệp cũng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, giảm thiểu khiếu nại và tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Đối với marketing, điều này còn giúp phân tích dữ liệu khách hàng để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, nhắm mục tiêu chính xác và tiết kiệm chi phí.

Chức năng chính của Hệ thống CRM:

 • Lưu trữ thông tin khách hàng: Ghi chép và lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, email, lịch sử mua hàng, sở thích, v.v.
 • Theo dõi tương tác: Ghi nhận và theo dõi mọi tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng qua các kênh khác nhau như điện thoại, email, website, mạng xã hội,...
 • Quản lý cơ hội bán hàng: Xác định, đánh giá và theo dõi các cơ hội bán hàng tiềm năng, hỗ trợ nhân viên bán hàng chốt đơn hàng hiệu quả.
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: Cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
 • Phân tích dữ liệu khách hàng: Phân tích dữ liệu về hành vi và sở thích của khách hàng để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Ví dụ về ứng dụng Hệ thống CRM:

 • Theo dõi các cuộc gọi điện thoại: Ghi chép nội dung cuộc gọi, lưu lại thông tin khách hàng và lịch sử tương tác.
 • Quản lý chiến dịch email marketing: Tạo dựng, gửi đi và theo dõi hiệu quả của các chiến dịch email marketing.
 • Lưu trữ tài liệu và hợp đồng: Lưu trữ và quản lý các tài liệu, hợp đồng liên quan đến khách hàng một cách an toàn và dễ dàng truy cập.
 • Phân tích hành vi khách hàng: Phân tích dữ liệu mua hàng, truy cập website để hiểu rõ hơn về sở thích và hành vi của khách hàng.

7. Quản lý quan hệ nhà cung cấp (SRM)

SRM hoặc Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp là một phần của ERP. Mô-đun này là nơi để theo dõi, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí mua hàng và tiết kiệm ngân sách. Doanh nghiệp sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ hợp tác với nhà cung cấp uy tín. Đồng thời tối ưu hóa quy trình quản lý nhà cung cấp giúp nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, giảm thiểu thời gian giao hàng và chi phí vận hành.

Chức năng chính của Hệ thống SRM:

 • Quản lý yêu cầu báo giá: Tạo, theo dõi và so sánh các yêu cầu báo giá từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, giúp doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
 • Đánh giá nhà cung cấp: Xếp hạng nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí như chất lượng sản phẩm, giá cả, thời gian giao hàng, dịch vụ khách hàng,... giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định hợp tác hiệu quả.
 • Quản lý hợp đồng: Lưu trữ và quản lý các hợp đồng mua bán với nhà cung cấp một cách an toàn và dễ dàng truy cập.
 • Theo dõi hiệu suất nhà cung cấp: Theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động của nhà cung cấp dựa trên các chỉ số KPI như tỷ lệ giao hàng đúng hạn, tỷ lệ sản phẩm lỗi,...
 • Phát triển mối quan hệ hợp tác: Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, cùng có lợi với các nhà cung cấp chiến lược.

Vai trò của Hệ thống SRM trong hệ thống đảm bảo chất lượng:

 • Quản lý tiêu chuẩn chất lượng nhà cung cấp: Lưu trữ và quản lý các tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận quốc tế mà nhà cung cấp cần đáp ứng.
 • Theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm: Theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm do nhà cung cấp cung cấp, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp.
 • Cảnh báo vi phạm tiêu chuẩn chất lượng: Gửi cảnh báo khi nhà cung cấp vi phạm các tiêu chuẩn chất lượng, giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý và ngăn ngừa rủi ro.

8. Phân tích kinh doanh (BI)

Chức năng chính của Hệ thống BI:

 • Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ mọi nguồn trong hệ thống ERP, bao gồm dữ liệu bán hàng, sản xuất, kho hàng, tài chính, nhân sự,...
 • Phân tích dữ liệu: Áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu tiên tiến để biến đổi dữ liệu thô thành thông tin hữu ích, dễ hiểu.
 • Tổng hợp dữ liệu: Tạo các báo cáo, bảng biểu và đồ thị trực quan để hiển thị thông tin một cách hiệu quả, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt và đưa ra quyết định.
 • Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp cho ban lãnh đạo và nhân viên các thông tin chi tiết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt, kịp thời và hiệu quả trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi ích của việc áp dụng Hệ thống BI:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý kho hàng, bán hàng và các hoạt động khác, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh: Cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh, giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh.
 • Hỗ trợ ra quyết định sáng suốt: Giúp ban lãnh đạo và nhân viên đưa ra quyết định sáng suốt, kịp thời và hiệu quả dựa trên dữ liệu thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng lợi nhuận.
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới: Cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ví dụ về ứng dụng Hệ thống BI:

 • Theo dõi hiệu suất sản xuất: Giám đốc nhà máy có thể sử dụng BI để theo dõi hiệu suất sản xuất theo từng ca làm việc, công nhân và máy móc, từ đó xác định các điểm nghẽn và đưa ra giải pháp cải thiện.
 • Phân tích xu hướng bán hàng: Giám đốc bán hàng có thể sử dụng BI để phân tích xu hướng bán hàng theo sản phẩm, khu vực và khách hàng, từ đó đưa ra chiến lược bán hàng hiệu quả và tối ưu hóa chiến dịch marketing.
 • Quản lý hàng tồn kho: Quản lý kho hàng có thể sử dụng BI để theo dõi mức tồn kho, dự báo nhu cầu và tối ưu hóa việc đặt hàng nguyên vật liệu, từ đó giảm thiểu chi phí lưu kho và đảm bảo nguồn cung ổn định.

9. Quản lý kỹ thuật

Chức năng chính của Hệ thống Kỹ thuật:

 • Quản lý dữ liệu kỹ thuật: Lưu trữ và quản lý các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm như bản vẽ, danh sách vật liệu, quy trình sản xuất, hướng dẫn bảo trì,...
 • Lên kế hoạch sản xuất: Lập kế hoạch sản xuất chi tiết dựa trên dữ liệu kỹ thuật, đơn hàng khách hàng và năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
 • Tối ưu hóa quy trình: Tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng cách xác định và loại bỏ các lãng phí, giảm thiểu thời gian gia công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
 • Quản lý thay đổi: Quản lý hiệu quả các thay đổi về thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc vật liệu, đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật.
 • Đảm bảo tuân thủ: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản xuất và sản phẩm.

Lợi ích của việc áp dụng Hệ thống Kỹ thuật:

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm: Giảm thiểu sai sót trong sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu khách hàng.
 • Tăng hiệu quả sản xuất: Tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí và thời gian gia công, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm chi phí.
 • Nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng: Lên kế hoạch sản xuất hiệu quả dựa trên đơn hàng khách hàng, đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.
 • Tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc: Theo dõi và lưu trữ thông tin về nguồn gốc vật liệu, sản phẩm, giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm dễ dàng khi cần thiết.
 • Giảm thiểu rủi ro: Xác định và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong quy trình sản xuất, giúp giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn lao động.

Ví dụ về ứng dụng Hệ thống Kỹ thuật:

 • Quản lý danh sách vật liệu: Kỹ sư thiết kế sử dụng hệ thống để tạo và quản lý danh sách vật liệu cho sản phẩm, đảm bảo sử dụng đúng vật liệu và số lượng phù hợp.
 • Lên kế hoạch công việc: Lập kế hoạch công việc cho từng công đoạn sản xuất, phân bổ nguồn lực và công cụ phù hợp, đảm bảo tiến độ sản xuất được thực hiện hiệu quả.
 • Quản lý thay đổi thiết kế: Khi có thay đổi về thiết kế sản phẩm, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo thiết kế mới nhất.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất: Theo dõi tiến độ sản xuất theo từng công đoạn, phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và kịp thời điều chỉnh để đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng hạn.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc ứng dụng công nghệ và sử dụng các nền tảng công nghệ trong quản lý/quản trị đóng vai trò vô cùng quan trọng và cấp thiết. Các công cụ hỗ trợ giúp đơn giản hóa các nhiệm vụ và công việc vận hành, từ đó góp phần nâng cao hiệu suất làm việc và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Để lại bình luận bên dưới hoặc trò chuyện thêm với mình tại Linkedin.