Prudential ra mắt quỹ liên kết đơn vị “PRULink Tương Lai Xanh” hướng đến phát triển bền vững

Ngày 8/3/2023, Prudential Việt Nam chính thức ra mắt “PRUlink Tương Lai Xanh” – quỹ liên kết đơn vị mới theo định hướng phát triển bền vững và đầu tư có trách nhiệm.

Đầu tư bền vững là xu hướng lựa chọn của khách hàng

Theo nghiên cứu của Kantar, 63% người tiêu dùng tin rằng thực hiện phát triển bền vững là trách nhiệm của doanh nghiệp. Về phía họ, hơn 50% ngừng sử dụng sản phẩm, dịch vụ tác động tiêu cực đến môi trường xã hội và sẵn sàng đầu tư thời gian, tiền bạc để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu bền vững.

Với Prudential, phát triển bền vững là yếu tố cốt lõi và gắn liền với tôn chỉ mục đích của tập đoàn “Cho Mỗi Cuộc Sống, Cho Mỗi Tương Lai”. Chiến lược này đã được Prudential thực hiện nghiêm túc trong suốt 25 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Vì vậy, sau 16 năm kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị(*), Prudential bổ sung thêm một Quỹ mới vào danh mục các quỹ PRULink – “PRUlink Tương Lai Xanh”. Trước đó, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị của Prudential đã có 6 quỹ đầu tư cho khách hàng chủ động lựa chọn tùy theo khẩu vị rủi ro.

63% người tiêu dùng tin rằng thực hiện phát triển bền vững là trách nhiệm của doanh nghiệp.
Nguồn: Prudential Việt Nam

Quỹ liên kết đơn vị theo định hướng phát triển bền vững

Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, bên cạnh được bảo vệ tài chính và có cơ hội đầu tư tài sản trong dài hạn, khách hàng lựa chọn quỹ PRULink Tương Lai Xanh còn góp phần đóng góp tích cực vào các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs – Sustainable Development Goals) theo định nghĩa của Liên hợp quốc. Điểm khác biệt của “PRUlink Tương Lai Xanh” là việc lựa chọn tài sản và danh mục đầu tư dựa trên tiêu chí đầu tư có trách nhiệm, với ba lĩnh vực chủ yếu bao gồm Khí hậu – Sức khỏe – Tiến bộ.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Tăng trưởng bền vững ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với các nước đang phát triển, điển hình như Việt Nam. Do đó, đa dạng hóa danh mục đầu tư, tập trung theo hướng đầu tư có trách nhiệm và phát triển bền vững ngày càng trở thành xu thế tất yếu. Định hướng này cũng hoàn toàn phù hợp với thị trường, thể hiện rõ trách nhiệm đi đôi với hành động của Prudential, góp phần hiện thực hóa cam kết của Chính phủ trong việc xây dựng Việt Nam trở thành một nền kinh tế xanh và đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050”.

“Quỹ PRUlink Tương Lai Xanh được ra mắt lần này phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới của khách hàng hiện nay, những khách hàng đề cao sự phát triển bền vững. Quỹ mới ra mắt sẽ mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn đầu tư, đóng góp tích cực và chủ động vào các mục tiêu phát triển bền vững chung của đất nước”, ông Minh khẳng định.

Ông Ngô Thế Triệu, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments Việt Nam – Công ty quản lý của “PRUlink Tương Lai Xanh”, chia sẻ về sản phẩm lần này: “Chúng tôi lựa chọn đầu tư trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc bền vững theo đúng chiến lược dài hạn của Tập đoàn. Là một đơn vị quản lý quỹ và đầu tư có trách nhiệm, chúng tôi hiểu và tin tưởng rằng thông qua đầu tư bền vững, Prudential và Eastspring trực tiếp góp phần mang lại những giá trị tích cực cho các thế hệ hôm nay và mai sau.”

(*) Bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư, trong đó cơ cấu phí bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm và phần đầu tư.