Marketer Hồ Đông Thụ
Hồ Đông Thụ

CEO & Founder @ Think Digital & THINKDEMY

Gợi ý 10 tựa sách cho nhà quản lý: Quản trị, văn hóa, vận hành và đổi mới

Trong bài viết này, mình sẽ gợi ý cho bạn 10 cuốn sách hay về quản trị, vận hành, đổi mới sáng tạo và cải tổ doanh nghiệp. Bạn có thể tìm đọc để có thêm góc nhìn mới mẻ và biết thêm những công cụ hữu ích để dẫn dắt doanh nghiệp đạt được những thành tựu mới trong năm 2024.

10 cuốn sách này được chọn lọc dựa trên 4 nhóm chủ đề chính:

 • #1 – Nhóm sách về văn hóa nền tảng cho doanh nghiệp: Nhóm sách này sẽ giúp các nhà quản lý hiểu được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và cung cấp cho họ những chiến lược và kỹ thuật cụ thể để xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ.
 • #2 – Nhóm sách về kỹ năng nền tảng cho lãnh đạo và quản lý: Nhóm sách này sẽ giúp các nhà quản lý phát triển những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo và quản lý hiệu quả, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý xung đột...
 • #3 – Nhóm sách về vận hành hiệu quả: Nhóm sách này sẽ giúp các nhà quản lý hiểu được các nguyên tắc và phương pháp vận hành hiệu quả, chẳng hạn như quản lý hiệu suất, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro...
 • #4 – Nhóm sách về cải tổ doanh nghiệp: Nhóm sách này sẽ giúp các nhà quản lý hiểu được các chiến lược và phương pháp cải tổ doanh nghiệp, chẳng hạn như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cấu trúc tổ chức...

#1 – Nhóm sách về văn hóa nền tảng cho doanh nghiệp

1. Tốc độ của niềm tin (The Speed of Trust)

 • Tác giả: Stephen R. Covey và Rebecca R. Merrill
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Niềm tin là nền tảng của mọi mối quan hệ thành công, cả trong kinh doanh lẫn cuộc sống cá nhân. Khi bạn xây dựng được lòng tin trong tổ chức, các chi phí sẽ giảm và hiệu quả kinh doanh sẽ được nâng cao. Kết quả = (Chiến lược + Thực thi) x Niềm tin. Niềm tin càng cao, kết quả càng nhanh và nhiều hơn.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, nhân viên bán hàng và bất kỳ ai muốn cải thiện các mối quan hệ của mình.

2. Cách tân để thắng: Mô hình A-đến-F (Winning At Innovation: The A-to-F Model)

 • Tác giả: Fernando Trías de Bes & Philip Kotler
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Sáng tạo là chìa khóa để thành công trong kinh doanh. Mô hình A-đến-F cung cấp một lộ trình rõ ràng để các doanh nghiệp có thể phát triển và triển khai các ý tưởng sáng tạo thành công.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, nhân viên nghiên cứu và phát triển và bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về đổi mới.

3. Quản trị bằng văn hoá

 • Tác giả: Giản Tư Trung
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của doanh nghiệp. Một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ có thể giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài, tăng cường sự gắn kết của nhân viên và cải thiện hiệu suất làm việc.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, nhân viên nhân sự và bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về quản trị doanh nghiệp.

#2 – Nhóm sách về kỹ năng nền tảng cho lãnh đạo và quản lý

4. Tâm thức lãnh đạo (The mind of the leader)

 • Tác giả: Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Lãnh đạo không chỉ là một chức danh hay vị trí, mà còn là một tư duy và cách sống. Cuốn sách khám phá những đặc điểm và phẩm chất của những nhà lãnh đạo thành công, giúp độc giả hiểu được cách họ suy nghĩ, hành động và đưa ra quyết định.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, những người có tham vọng trở thành lãnh đạo và bất kỳ ai muốn phát triển bản thân.

5. 6 thực hành thiết yếu để quản trị đội ngũ (The 6 Critical Practices For Leading A Team)

 • Tác giả: Todd Davis, Victoria Roos Olsson, Scott Jeffrey Miller
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Quản lý đội ngũ là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Cuốn sách cung cấp một lộ trình rõ ràng gồm 6 bước để giúp các nhà quản lý xây dựng và lãnh đạo các đội ngũ hiệu quả cao.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà quản lý, lãnh đạo nhóm, những người có tham vọng trở thành quản lý và bất kỳ ai muốn cải thiện kỹ năng quản lý đội ngũ của mình.

#3 – Nhóm sách về vận hành hiệu quả

6. 4 nguyên tắc thực thi (The 4 Disciplines of Execution)

 • Tác giả: Sean Covey, Chris McChesney, Jim Huling
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Thực thi chiến lược là một trong những thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp. Cuốn sách cung cấp một khuôn khổ gồm 4 nguyên tắc để giúp các doanh nghiệp vượt qua thách thức này và đạt được mục tiêu chiến lược của mình.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, nhân viên và bất kỳ ai muốn cải thiện khả năng thực thi chiến lược của mình.

7. Thẻ điểm cân bằng (The Balanced Scorecard)

 • Tác giả: David P.Norton, Robert S.Kaplan
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Thẻ điểm cân bằng là một công cụ quản lý hiệu suất giúp các doanh nghiệp đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của mình trên bốn góc độ – tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học tập và phát triển.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, nhân viên và bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về thẻ điểm cân bằng và cách sử dụng công cụ này để cải thiện hiệu suất doanh nghiệp.

8. Bản đồ chiến lược (Strategy Map)

 • Tác giả: Robert S. Kaplan, David P. Norton
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Bản đồ chiến lược là một công cụ trực quan giúp các doanh nghiệp thể hiện mối quan hệ giữa các mục tiêu chiến lược, sáng kiến chiến lược và các thước đo hiệu suất chính (KPI).
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, nhân viên và bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về bản đồ chiến lược và cách sử dụng công cụ này để xây dựng và thực hiện chiến lược doanh nghiệp.

#4 – Nhóm sách về cải tổ doanh nghiệp

9. Tái tạo tổ chức (Reinventing organizations)

 • Tác giả: Frederic Laloux
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Cuốn sách khám phá những mô hình tổ chức mới đang nổi lên trên thế giới, được tác giả gọi là “các tổ chức tiến hóa”. Những tổ chức này có đặc điểm là tự quản, linh hoạt và thích ứng cao, giúp chúng có thể phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, nhân viên và bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của công việc và tổ chức.

10. Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số (Rethinking & transforming your business in Digital age)

 • Tác giả: David L. Rogers
 • Tóm tắt ý tưởng chủ đạo: Cuốn sách cung cấp một lộ trình rõ ràng để các doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành công trong thời đại số. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một nền văn hóa đổi mới, phát triển các mô hình kinh doanh mới và sử dụng công nghệ để tạo ra giá trị cho khách hàng.
 • Cuốn sách phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý, nhân viên và bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về chuyển đổi số và cách thức để doanh nghiệp của mình có thể thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Tạm kết

Hy vọng 10 cuốn sách được gợi ý trong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những góc nhìn mới mẻ, những công cụ hữu ích và những bài học kinh nghiệm quý báu để bạn có thể dẫn dắt doanh nghiệp của mình đạt được những thành công mới trong năm tới.

* Bài viết gốc: hodongthu.com