Mời tham dự webinar “Chiến lược cho Tài năng & Tài sản: Góc nhìn cho Marketer – Tầm nhìn 2035”

“Em nhìn đâu cũng thấy tiền, trừ tài khoản của em…” – một marketer xúc động chia sẻ về câu chuyện tài chính cá nhân. Làm nhiều chứ “có xài nhiêu đâu” nhưng cuối tháng, cuối năm lại không thấy tiền đâu...

Nói vậy không phải để trách móc, vì Marketing là một trong những ngành nghề “tốn não” và áp lực nhất – nên não dành cho công việc hết rồi, chả còn thời gian dành cho cuộc sống. Vậy nên, câu chuyện tài chính cá nhân cho marketer cần một cách tiếp cận đơn giản, toàn diện và có concept.

Trên tinh thần đó, nhóm giảng viên page Sống & Tiền đã giới thiệu mô hình 3T trong quản lý tài chính cá nhân cho marketer, bao gồm: Tiền Đồ (Career Strategy), Tâm Trạng (Emotion Management)Tài Chính (Financial Life Planning). Mô hình sẽ được chia sẻ cụ thể trong hội thảo “Chiến lược cho Tài năng & Tài sản: Góc nhìn cho Marketer – Tầm nhìn 2035”.

Mô hình 3T bao quát những khía cạnh quan trọng nhất của kế hoạch tài chính trong cuộc sống của một marketer, trên tinh thần “con người trước, con số sau” để hỗ trợ tối đa cho những giai đoạn sự nghiệp có nhiều chuyển động.

Các nội dung chính của hội thảo

  • Đo lường sức khoẻ tài chính cá nhân bằng những công cụ và chỉ số nào?
  • Tầm nhìn 2035 và chiến lược sự nghiệp cho marketer.
  • Kế hoạch tài chính cá nhân tích hợp và hỗ trợ cho chiến lược sự nghiệp – xây dựng và quản lý thế nào?
  • Lập kế hoạch ứng dụng chi tiết trên nền tảng Hiểu mình và Quản lý cảm xúc.

Nhóm giảng viên góp mặt tại hội thảo

  • Anh Donald Nguyễn: 15 năm kinh nghiệm trong thực hành, nghiên cứu và đào tạo Marketing; Cofounder AIM Academy & WeCreate; Thạc sĩ ngành Innovation Management & Entrepreneurship.
  • Anh Long Lê: 8 năm kinh nghiệm trong Business Strategy; Growth Marketing và Real Estate tại EY, McKinsey, Batdongsan.com.vn (nay là Property Guru).
  • Anh Nhật Nguyễn: 6 năm kinh nghiệm trong Giáo dục Tài chính và 8 năm kinh nghiệm trong Vận hành Thương mại.

Thông tin hội thảo

  • Thời gian: 14:00 thứ Bảy, ngày 27/01/2024
  • Hình thức: Google Meet (Link tham dự sẽ được gửi ít nhất 1 ngày trước sự kiện)
  • Đăng ký tại đây