Marketer Trần Ngọc Thu
Trần Ngọc Thu

Brand Manager @ ILA Vietnam

Sự khác biệt cơ bản giữa tiếng Anh và tiếng Mỹ

Tuy cùng là một ngôn ngữ nhưng mỗi nơi sẽ có những sự phân hóa ngôn ngữ rõ rệt. Ngay cả tiếng Việt cũng có sự khác biệt giữa ba miền Bắc – Trung – Nam thì tiếng Anh cũng không thể tránh khỏi hiện tượng này. Hiểu được sự khác biệt này sẽ giúp các bạn giao tiếp hiệu quả hơn trong môi trường quốc tế.


Cùng ILA Du học tìm hiểu sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Mỹ qua 24 bức tranh có minh họa vô cùng thú vị nhé.

Nguồn: AmericanEnglish.state.gov

Để biết thêm về các chương trình hội thảo của ILA Du học, truy cập website www.ila-duhoc.edu.vn

Đọc thêm: