Tool spy ads tiktok, tool tìm quảng cáo trên Tiktok

Hiện tại, TikTok không cung cấp một công cụ tìm kiếm quảng cáo chính thức để người dùng có thể tìm kiếm các quảng cáo đang chạy trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, có một số công cụ bên thứ ba có thể hỗ trợ trong việc tìm kiếm quảng cáo trên TikTok.

https://www.tiktok.com/@trannamphong.top/video/7186114412925766938

Một số công cụ tìm kiếm quảng cáo trên TikTok bao gồm:

  1. PipiAds: Đây là một công cụ tìm kiếm quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, bao gồm cả TikTok. PipiAds cung cấp cho người dùng một kho dữ liệu quảng cáo lớn và có thể tìm kiếm theo từ khóa, đối tượng quảng cáo, và nhiều yếu tố khác.

  2. Bigspy: Công cụ này cũng cung cấp các tính năng tương tự như AdSpy với các chức năng tìm kiếm quảng cáo trên nhiều nền tảng bao gồm TikTok.

  3. SocialPeta: Đây là một công cụ tìm kiếm quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, bao gồm cả TikTok. SocialPeta cung cấp cho người dùng các tính năng tìm kiếm quảng cáo theo từ khóa, đối tượng quảng cáo, và nhiều yếu tố khác.

  4. Shoplus: Đây là một công cụ tìm kiếm quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, bao gồm cả TikTok. Shoplus cung cấp cho người dùng các tính năng tìm kiếm quảng cáo theo từ khóa, đối tượng quảng cáo, và nhiều yếu tố khác.

Tuy nhiên, hầu hết các công cụ bên thứ ba này đều có phí sử dụng. Nếu bạn muốn sử dụng các công cụ này, hãy cân nhắc mua chung tài khoản qua trang web trannamphong.top để tiết kiệm chi phí.