Hệ thống thông tin Marketing gồm những gì?

Theo Philip Kotler - cha đẻ của ngành Marketing - định nghĩa: "Hệ thống thông tin marketing (MIS) bao gồm con người, thiết bị và các thể thức để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân phối các thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho người ra quyết định marketing".

Thông qua định nghĩa của Philip Kotler có thể thấy vai trò của MIS là xác định được các nhu cầu thông tin của nhà quản trị, phát triển các thông tin cần thiết và phân phối kịp thời đến các nhà quản trị marketing.

Tiến trình tổ chức hệ thống thông tin marketing (MIS)

Để hệ thông thông tin có khả năng cân đối những thông tin mà các nhà quản trị thật sự cần thì phải thực hiện theo các bước sau:

1. Đánh giá nhu cầu thông tin🔻

Đầu tiên, nhà quản trị cần xác định mình cần loại thông tin nào để ra quyết định phù hợp. Nhiều nhà quản trị cũng có thể bỏ sót những thông tin quan trọng chẳng hạn như nhà quản trị muốn biết đối thủ cạnh tranh tung ra sản phẩm mới ra sao. Do họ chưa biết gì về sản phẩm đó nên họ không nghĩ đến chuyện sẽ hỏi về nó như thế nào.

Vậy nên MIS phải theo dõi môi trường marketing để cung cấp thông tin quan trọng cho nhà quản trị marketing để kịp thời đưa ra các quyết định marketing quan trọng.

2. Triển khai thông tin🔻

Sau khi xác định được nhu cầu thông tin, nhà quản trị cần triển khai thông tin:

  • Thu thập thông tin: nhà quản trị có thể thu thập thông tin dựa trên hệ thống báo cáo nội bộ, thông tin tình báo marketing và ở hệ thống nghiên cứu marketing.

  • Hệ thống phân tích thông tin marketing: Sau khi đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn cần phải phân tích độ tin cậy của dữ liệu giúp đưa ra quyết định. Dựa trên hai mô hình:

Ngân hàng thống kê là tổng hợp các phương pháp hiện đại để xử lý thông tin một cách đầy đủ nhất và xác lập độ tin cậy của chúng.

Ngân hàng mô hình là tập hợp những mô tình toán học như hệ thống định giá, mô hình xác định tổ hợp các phương tiện quảng cáo... các mô hình này giúp nhà quản trị marketing đưa ra quyết định tối ưu nhất.

3. Phân phối thông tin🔻

Thông tin marketing chỉ có giá trị khi nó được phân phối đến đúng người và kịp thời. Với những tiến bộ trong lĩnh vực máy vi tính, phần mềm, viễn thông, hầu hết các doanh nghiệp đang thực hiện việc phân phối thông tin marketing tại nhiều điểm khác nhau. Tại doanh nghiệp họ có thể truy cập trực tiếp thông tin thông qua máy tính cá nhân ở bất cứ đâu, và ngược lại họ cũng có thể thu thông tin từ các ghi chép nội bộ hay từ dịch vụ bên ngoài và phân tích bằng nhiều phần mềm. Nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp họ ngày càng phát triển hơn về hệ thống thông tin marketing của mình.

Tìm hiểu thêm về marketing: https://tmarketing.vn/kien-thuc-marketing/