Marketing được phân loại theo các lĩnh vực nào?

Hiện nay, marketing đang trở nên ngày càng phổ biến và được áp dụng rộng rãi trên hầu hết các lĩnh vực. Để phân loại marketing, ta có thể chia thành hai nhóm chính dựa trên quan điểm về hệ thống và lĩnh vực ứng dụng.

  • Theo quan điểm hệ thống

- Macro-marketing: ứng dụng marketing cho các hệ thống lớn (quốc gia, khu vực...)

- Micro-marketing: ứng dụng marketing trong hệ thống nhỏ (các tổ chức kinh doanh, phi kinh doanh). Tuy nhiên, theo nghiên cứu micro-marketing được chú trọng hơn.

  • Theo lĩnh vực ứng dụng

- Marketing đến các hoạt động kinh doanh(business marketing):Bao goomfa các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ như:

Marketing công nghiệp ( Industrial Marketing)

Marketing thương mại (Commercial Marketing)

Marketing quốc tế (Internal Marketing)

Marketing nội địa (Domestic Marketing)

Marketing xuất khẩu (Export Marketing)

Marketing nhập khẩu (Import Marketing)

Marketing dịch vụ (Sercive Marketing)

Marketing hàng tiêu dùng (Consumer Goods Marketing)

- Marketing phi kinh doanh (Non business marketing)

Dưới đây là ví dụ cụ thể về Pepsi dựa trên 5 phân loại marketing

Ứng dụng các nguyên tắc marketing với các lĩnh vực ngoài kinh doanh hay lợi nhuận như chính trị, trường học, bệnh viện, bảo tàng...

  • Marketing công nghiệp (Industrial Marketing): Pepsi thực hiện các hoạt động marketing để tiếp cận và tạo nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Pepsi trong lĩnh vực công nghiệp. Ví dụ, Pepsi tạo các chiến dịch quảng cáo và quan hệ khách hàng đặc biệt cho các công ty sản xuất, công ty xây dựng, ngành năng lượng và các lĩnh vực kỹ thuật khác để tăng cường nhận diện thương hiệu Pepsi và thúc đẩy doanh số bán hàng.

  • Marketing thương mại (Commercial Marketing): Pepsi thực hiện các hoạt động marketing để tiếp cận và tạo nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Pepsi trong lĩnh vực thương mại. Ví dụ, Pepsi tạo các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo và hợp tác với các nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhà hàng để đẩy mạnh sự tiếp cận và tiêu thụ sản phẩm Pepsi.

  • Marketing quốc tế (International Marketing): Pepsi thực hiện các hoạt động marketing để tiếp cận và tạo nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Pepsi trên thị trường quốc tế. Ví dụ, Pepsi tạo các chiến dịch quảng cáo, đóng gói sản phẩm và tùy chỉnh các chiến lược giá cả để phù hợp với nền văn hóa, thị trường và sở thích tiêu dùng của các quốc gia khác nhau.

  • Marketing nội địa (Domestic Marketing): Pepsi thực hiện các hoạt động marketing để tiếp cận và tạo nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Pepsi trên thị trường nội địa. Ví dụ, Pepsi tạo các chiến dịch quảng cáo, sự kiện và chương trình khuyến mãi dành riêng cho thị trường nội địa để thu hút và duy trì sự quan tâm của khách hàng trong quốc gia mình.

  • Marketing xuất khẩu (Export Marketing): Pepsi thực hiện các hoạt động marketing để tiếp cận và tạo nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Pepsi trên thị trường xuất khẩu. Ví dụ, Pepsi tạo các chiến dịch quảng cáo, hợp tác với đối tác xuất khẩu và tuân thủ các quy định và yêu cầu đối với sản phẩm khi xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài.

  • Marketing dịch vụ (Service Marketing): Pepsi thực hiện các hoạt động marketing để quảng bá và tạo nhu cầu tiêu dùng các dịch vụ liên quan đến thương hiệu. Ví dụ, Pepsi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các khách hàng của mình để đảm bảo sự hài lòng và tạo độ tin cậy vào sản phẩm và thương hiệu Pepsi.

  • Marketing hàng tiêu dùng (Consumer Goods Marketing): Pepsi thực hiện các hoạt động marketing để tiếp cận và tạo nhu cầu tiêu dùng cho sản phẩm Pepsi trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Ví dụ, Pepsi tạo các chiến dịch quảng cáo truyền thông, tài trợ sự kiện và tạo mối quan hệ với khách hàng để tăng cường nhận diện thương hiệu và tăng doanh số bán hàng cho sản phẩm Pepsi trên thị trường tiêu dùng.