Marketer CAYBUTTRE VIETNAM ACADEMY
CAYBUTTRE VIETNAM ACADEMY

CAYBUTTRE VIETNAM ACADEMY

Khái niệm về an ninh truyền thông của Nhà báo Ngự Miêu

Khái niệm về An ninh truyền thông lần đầu tiên được định nghĩa bởi Nhà báo Ngự Miêu khi soạn giáo trình đào tạo cho các lớp học về truyền thông của mình.

1. Thế nào là an ninh truyền thông trong khái niệm của Nhà báo Ngự Miêu

Nhà báo Ngự Miêu khái niệm an ninh truyền thông là gì? An ninh truyền thông được hiểu là sự an toàn, yên ổn của truyền thông và các vấn đề liên quan đến truyền thông cho một chủ thể nào đó. Các chủ thể ở đây có thể là cá nhân hoặc tổ chức, có thể là một doanh nghiệp lớn hay chỉ là một hộ kinh doanh, có thể là thương hiệu của cả một tập đoàn hay chỉ là các sản phẩm nhỏ lẻ.

An ninh truyền thông là các vấn đề về sự bảo vệ, bảo toàn đến việc người ta nhắc đến, đụng chạm đến và tác động đến thương hiệu của chủ thể đó ra sao và những hậu quả hoặc kết quả có thể đem tới. An ninh truyền thông có vai trò cực kỳ quan trọng đến các chủ thể, nhất là trong thời đại kỹ thuật số bùng nổ, kỷ nguyên của mạng xã hội lên ngôi, thì việc đảm bảo được các yếu tố về an ninh truyền thông càng cần phải được thực hiện.

2. Sự liên hệ giữa an ninh truyền thông và khủng hoảng truyền thông

Khủng hoảng truyền thông được hiểu là các tình huống, các sự việc xảy ra với các tổ chức, các cá nhân trên phương diện về truyền thông khi họ gặp phải các tình huống thường là sẽ dẫn đến các hệ luỵ, ảnh hưởng tiêu cực.

Sự liên hệ mật thiết đầu tiên giữa an ninh truyền thông và khủng hoảng truyền thông chính là nguyên lý của hệ quả. Nghĩa là, nếu an ninh truyền thông không tốt, an ninh truyền thông bị xâm phạm thì hậu quả đầu tiên có thể xảy ra chính là khủng hoảng về truyền thông.

Việc xử lý của khủng hoảng truyền thông, cũng cần các thao tác cần thiết trong việc thắt chặt an ninh truyền thông và điều chỉnh lại các vấn đề về an ninh truyền thông còn những tồn tại cần khắc phục hoặc cần bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

An ninh truyền thông là nguồn gốc của khủng hoảng truyền thông, vì thế nếu ở đâu an ninh truyền thông tốt thì chỉ số khủng hoảng truyền thông xảy ra càng nhỏ. Khi an ninh truyền thông được đảm bảo, điều đó cho phép thương hiệu của các chủ thể được bảo vệ và phát triển, từ đó tạo ra các thành tựu tốt đẹp cho chủ thể trong sự nghiệp của mình.

Nguồn: Nhà báo Ngự Miêu

Theo dõi các bài viết tương tự tại: