Tương lai của Digital Advertising

Source: "the future of digital advertising" - https://marketoonist.com/2015/12/digitalads.html

Tờ New York Times đã đăng tải một bài về những định dạng của quảng cáo online, với thiết kế ngày càng tự động hoá cao và đang gây ra những phiền toái:

“Những quảng cáo pop-up và chế độ auto-play, đang thách thức người dùng tắt chúng với cách thức khá kì công. Những quảng cáo này chiếm hết màn hình, che hết nội dung và không thể đóng được.

Sau đó mới có một biểu tượng X xuất hiện – dấu hiệu này cho phép bạn đóng lại cửa sổ quảng cáo, nhưng dường như chúng vẫn dai dẳng tiếp tục lặp lại khiến bạn cố gắng tắt đi hoặc nhấn mạnh hơn. (Có thể bạn muốn đập cái máy luôn?)

Thỉnh thoảng, những đoạn quảng cáo chắn cả màn hình, buộc người dùng phải nhấn vào nút tắt X với thái độ khó chịu.”

Bài báo đưa ra một danh sách hài hước các trang nào có định dạng quảng cáo nào gây khó chịu, bao gồm Fickle Floater, Belligerent Blokade, Brash Bulldozer, Vexing Video.

Tất cả những thể loại quảng cáo này đang làm cho những phần mềm chặn quảng cáo ngày càng phát triển. Vừa rồi, Hiệp hội quảng cáo trực tuyến IAB đã ra mắt những nguyên tắc quảng cáo mới gọi là L.E.A.N (“Light, Encripted, Ad Choice supported, Non-invasive ads” – hay có thể hiểu là “Nhẹ, không mã hoá, được lựa chọn, không quấy rầy”) như một nguyên tắc để tránh cho quảng cáo bị chặn. Tuy nhiên, ngay cả những website giới thiệu về L.E.A.N cũng bị nhồi nhét những hình thức quảng cáo phiền toái mà L.E.A.N đang cố gắng đề cập tới.

Ngành quảng cáo thì đang nghĩ ra nhiều cách để đối phó với các phần mềm chặn quảng cáo. Nhưng, hầu hết những nỗ lực đều đang hướng đến việc vượt mặt những ứng dụng chặn quảng cáo hơn là giải quyết những khúc mắc từ trải nghiệm người dùng. Yahoo Mail thậm chí còn chặn những người dùng đang cài đặt phần mềm chặn quảng cáo, không cho những người này sử dụng hộp thư đến của họ.

Vậy đó, mà đến 10% những người đang làm việc trong ngành quảng cáo cũng đang sử dụng những phần mềm chặn quảng cáo!

Tôi thích cách mà một Agency quảng cáo ở Bỉ – Boondoggle đã sử dụng insight này trong tuyển dụng. Họ chạy một chiến dịch tuyển dụng trên mục quảng cáo của một trang tin tức hướng đến những người sử dụng phần mềm chặn quảng cáo, với thông điệp như sau:

“Bạn chặn quảng cáo, mặc dù bạn đang làm việc trong ngành quảng cáo ư? Có lẽ, bạn chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Hãy gia nhập công ty chúng tôi, và cùng tạo ra những chiến dịch hữu ích cho người dùng.”

Tôi nghĩ rằng, chỉ có với cách nghĩ đó mới có thể thay đổi vận mệnh của quảng cáo online. Những người làm quảng cáo sẽ phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người dùng để tạo ra những quảng cáo thú vị và phù hợp hơn.

Posted by Tom Fishburne | Marketoonist