Quảng cáo banner

Source: https://marketoonist.com/2015/08/ad-viewability.html

Đây là một trong rất hiếm những tranh biếm hoạ mà tôi không phải tốn nhiều công sức để tình huống trở nên hài hước.

Thế giới quảng cáo digital đã rơi vào trạng thái hỗn độn từ khi Google công bố kết quả nghiên cứu 18 tháng trước, có tới 56,1% quảng cáo digital không được nhìn thấy. Và tiêu chí đánh giá một quảng cáo được công nhận “đã xem” hay chưa bởi IAB là vô cùng thấp: ít nhất 50% diện tích của mẫu quảng cáo xuất hiện ít nhất 1 giây trên màn hình.

Các thương hiệu vẫn đạp lên vết xe đổ của chính mình khi tiếp tục trả tiền “để được quảng cáo” hơn là “để quảng cáo được xem”, điều này tiếp tục tạo ra sự thay đổi tự nhiên trong ngành. Tại sao họ lại trả tiền hiển thị quảng cáo nhưng về mặt kỹ thuật nó còn chẳng xuất hiện trên màn hình?

Và thậm chí một quảng cáo đã được xem về mặt kỹ thuật thì liệu người xem sẽ chú ý đến nó. “Khả năng hiển thị” chỉ là một tiêu chí đo lường cơ hội được xem của quảng cáo, cho dù trong trường hợp lý tưởng đi chăng nữa.

Một vấn đề đau đầu khác là hàng đống quảng cáo lừa đảo nhan nhản trên Internet. Và sự thật 99,8% quảng cáo không bao giờ được click.

Khả năng các marketer truy nhập dữ liệu tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên hệ sinh thái quảng cáo digital vẫn giống như một đứa trẻ mới lớn.

Posted by Tom Fishburne | Marketoonist