Marketer Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu

Content Editor @ Brands Vietnam

Xác định khách hàng mục tiêu

Nguồn - https://marketoonist.com/2013/04/target-market-2.html

Hôm vừa rồi ngồi rảnh rỗi tôi chợt nhận ra rằng, chỉ có 2 nơi mà chúng ta được ngồi sau tấm kính 1-chiều để quan sát phía bên kia: đó là marketer trong phòng phỏng vấn đáp viên (nghiên cứu thị trường) và công an trong phòng... thẩm vấn.

Xác định khách hàng mục tiêu và tìm kiếm insight là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của marketer. Có nhiều cách để làm việc này hiệu quả, nhưng chọn cách nghiên cứu như... điều tra tội phạm thế này chắc là một trong những cách dễ và dở nhất.

Đi thị trường (market visit), quan sát thực tế (in-home visit), sống thử cuộc sống của người tiêu dùng (như chương trình rural safari” mà Nielsen hay tổ chức), khảo sát thói quen truyền thông (media habit), nghiên cứu tâm lý về nhu cầu, mong muốn, khát khao và nỗi sợ hãi (need vs want, desire vs fear), etc… là những cách sinh động hơn để giúp bạn hiểu thêm về cuộc sống của người tiêu dùng, hiểu tường tận cốt lõi bên trong, từ đó có thể khai thác insight thực tế và hiệu quả.

Hơn là ngồi phía sau tấm kính 1-chiều một các thụ động và kết luận rằng chúng ta nên lựa chọn khách hàng mục tiêu là “phụ nữ, tuổi từ 18-45”, “trai gái lứa tuổi xì-tin”, “nhân viên văn phòng thu nhập ABCDEF”, cứ như thể tất cả những người này đều ở một nơi, có cùng một suy nghĩ và cách tiếp cận.

Còn bạn, bạn có cách xác định khách hàng mục tiêu và khám phá insight thế nào?

Dịch & bình loạn: Brands Vietnam.
Nguồn: marketoonist.com