Bài test của vợ tui

Source: https://marketoonist.com/2006/07/the-petunia-test.html

Brand Team: Sản phẩm của chúng tôi đã lấn át trong các bài kiểm tra về concept test, thử sản phẩm, định lượng, định tính....
CEO: Nhưng không qua được bài kiểm tra “Petuna”
Brand Team: Bài kiểm tra “Petuna” là cái gì?
CEO: Là vợ tui, Petuna, bả không thích các mẫu tui mang về…
Brand Team: Nhưng khách hàng mục tiêu là nam thanh niên 20 tuổi mà???
CEO: Chúc may mắn lần tới nha!?!

Câu chuyện này không phải là hiếm gặp khi làm Marketing @ Client.

Có những CEO hay marketers - mà khi làm product test / concept test - có thói quen hay mang sản phẩm mẫu về nhà cho vợ / mẹ / con dùng thử và hỏi ý kiến. Mà những người này chưa hẳn là nằm trong nhóm khách hàng tiềm năng mà nhãn hàng đang hướng đến.

Kết quả là gì?

Rồi bạn sẽ nhận được ý kiến feedback trớt quớt “từ trên trời rơi xuống”…
May mắn nếu như thời điểm là mới những sản phẩm mẫu đầu tiên...
Còn thông thường là ngay trước khi tung hàng…
Với những hiểu biết không thực tế và không liên quan gì tới những thuộc tính sản phẩm mà brand team đã triển khai, vun vén.

Dịch & bình loạn: Brands Vietnam.