Hướng dẫn cài đặt mã Pixle Facebook thông qua Tag Manager

Hướng dẫn cài đặt mã Pixel Facebook qua Tag Manager

  1. Đăng nhập tài khoản quảng cáo Facebook lấy mã Pixel:

Đăng nhập tại đây: https://www.facebook.com/ads/manager/pixel/

Chọn Hành động -> Xem mã Pixel

dang-nhap-facebook-lay-ma-pixel

Copy đoạn mã Pixel lưu lại.

2. Đăng nhập tài khoản Google Tag Manager:

Đăng nhập tại đây https://tagmanager.google.com

Chọn Thẻ(Tag) -> Mới(New)

dang-ky-the-moi-trong-tag-manager

Chọn thẻ HTML tùy chỉnh để thêm mã pixel trong tag manager

chon-the-chuyen-html-tuy-chinh-them-ma-pixel-trong-google-tag-manager

Dán đoạn mã Pixel Facebook vào Tag Manager tại đây

dan-doan-ma-pixel-facebook-vao-tag-manager

Sau khi dán mã pixel facebook chọn Tiếp tục

chon-tat-ca-cac-trang-trong-tag-manaager

Chọn tạo thẻ và đặt tên cho thẻ Pixel Facebook (tên gợi nhớ cho biết thẻ là gì )

luu-the-pixel-facebook-hoan-tat-qua-trinh-tao-the-pixel-trong-tag-manager

Chọn Lưu OK quá trình tạo thẻ Pixel trong Tag Manager hoàn tất.

* Note: Dùng Extention Pixel Facebook trên chrome để kiểm tra nhé

Cài đặt: Vào phần cài đặt chrome chọn Extention -> Trong phần search đánh Pixle Facebook….

Cần hỗ trợ gì comment nhé.

ANTHINHADS.COM