PayPal: Tổng lượng giao dịch quý III/2022 giảm 3 tỷ USD so với quý trước

Tổng số lượng giao dịch của PayPal giảm từ 340 tỷ USD (quý II/2022) xuống còn 337 tỷ USD vào quý III/2022.

PayPal là một trong những dịch vụ thanh toán trực tuyến phổ biến trên thế giới. Đặc biệt ở các quốc gia Châu Âu, Mỹ và Úc, PayPal dẫn đầu các giải pháp thanh toán trực tuyến với trung bình hơn 90% người dùng thực hiện giao dịch qua nền tảng này.

Đầu tháng 11/2022, PayPal công bố tình hình kinh doanh quý III, cho thấy kết quả tài chính vững chắc. Nhìn chung, dù sự tăng trưởng có vẻ chậm nhưng lại ổn định qua các năm.

Tính đến thời điểm công bố kết quả kinh doanh, quý III không phải là quý có sự tăng trưởng nổi bật nhất trong năm 2022. Tổng số lượng giao dịch giảm 3 tỷ USD so với quý II/2022. Tuy nhiên khi so với quý III/2021, tổng số lượng giao dịch tăng 9%.

PayPal cũng ghi nhận sự biến động tương tự ở quý II/2021 và quý II/2022. Theo đó, tổng lượng giao dịch quý II/2022 cao hơn quý III/2022, và cũng cao hơn cùng kỳ năm trước 9%.

Liệu mức tăng trưởng của quý IV có theo xu hướng tương tự?

Xét về khía cạnh tài khoản, số lượng giao dịch trên mỗi tài khoản tăng nhanh hơn số lượng tài khoản hoạt động tích cực kể từ quý II/2021. Tổng số tài khoản hoạt động tăng 4% từ quý III/2021 đến quý III/2022. Trong khi đó, trong cùng khoảng thời gian, lượng giao dịch thực hiện trên mỗi tài khoản tăng đến 13%.

Hơn nữa khi nhìn vào giá trị của mỗi giao dịch, có thể nói sự gia tăng số lần giao dịch trên mỗi tài khoản là yếu tố chính thúc đẩy tổng khối lượng giao dịch tăng lên. Cụ thể là nhiều giao dịch nhỏ đã dẫn tới tổng khối lượng giao dịch trên PayPal tăng lên. Được biết, giá trị trung bình của mỗi giao dịch giảm từ 17,7 USD (quý II/2021) xuống 15,6 USD (quý III/2022).

Thảo Nguyên / Brands Vietnam
* Nguồn: ecommerceDB