Marketer Huỳnh Vĩnh Sơn
Huỳnh Vĩnh Sơn

Creative Director / Senior Copywriter

Copywriting A Bờ Cờ

Copywriting A Bờ Cờ - 6 buổi workshop về tư duy sáng tạo và phương thức xử lý con chữ sao cho khéo.

Khóa học ngắn này sẽ giúp bạn có ý thức biến ý tưởng thành nội dung hấp dẫn cho người đọc, “chuyển thể” tiếng Việt sang tiếng người để điều thương hiệu muốn nói trở thành cái người ta muốn nghe.

Cùng nghĩ ý tưởng, viết ra thật sắc bén và mang nó đến mọi ngóc ngách cuộc sống.

Cùng bắt tay làm, đến đâu sửa đến đó, “vỡ ra” thế mạnh sáng tạo của chính mình.

Cùng xây dựng portfolio với sự hỗ trợ của các khách mời – những “quái vật” lâu năm trong ngành.

Copywriting A Bờ Cờ mong sớm gặp những ý tưởng và câu chữ mới.

Thời gian: Chủ nhật hàng tuần, 2h đến 6h.

Nội dung chi tiết:

Huỳnh Vĩnh Sơn (Sói Ăn Chay)
Copywriter, 6 năm kinh nghiệm lợi dụng chữ.