Marketer Nguyễn Xuân Sơn
Nguyễn Xuân Sơn

Founder @ isharedigital.com

Hướng dẫn cài đặt cơ bản Google Tag Manager

1.Giới thiệu Google Tag Manager

Tag Manager là gì?

Tag manager là một kho chứa cho phép thêm script như Analytics, Google Remarketing, Pixel (Facebook)… mà không cần nhờ đến lập trìnhh viên hay quản trị web.

Việc hạn chế thêm nhiều script như Analytics, pixel, remarketing (Google Adwords) giải quyết một phần tốc độ tải trang web. Hoặc đơn giản như mỗi lần cần thêm mã tracking phải nhờ đến code hay quản trị web, lâu lâu thêm cũng hơi phiền coder

Hướng dẫn cài đặt cơ bản Google Tag Manager

2. Tạo tài khoản Tag Manager

Đường dẫn truy cập Tag Manager https://www.google.com/analytics/tag-manager/

dang-ky-tai-khoan-tag-manager

Tại đây bạn có thể đăng ký tài khoản mới miễn phí hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản tag manager

3. Thêm code Tag Manager vào trang web

Đăng nhập vào Tag Manager lấy mã script Tag Manager

lay-code-script-tag-manager

Gửi Script này cho coder cài đặt hoặc bạn có thể tự thêm vào web. Nhớ thêm vào sau thẻ

nhé.

Mình hướng dẫn cài đặt script tag manager vào CMS wordpress thông dụng, wordpress thì khá thông dụng rồi.

Đăng nhập vào admin: Chọn Giao Diện(Appearance) -> Sửa(Editor)

them-the-tag-manager-vao-website01

Tìm file header.php thêm script vào sau thẻ

them-the-tag-manager-vao-website-02

4. Thẻ trong Tag Manager

Thẻ Tag Manager là một đoạn mã script thu thập thông tin người dùng gửi đến các dịch vụ và cũng bên thứ 3 như Analytics, Facebook, Adwords…

lay-code-script-tag-manager

5. Triger trong Tag Manager

Trigger là điều kiện cho phép 1 tag được chạy. VD:

  • Tag được chạy khi load bất kỳ trang nào.
  • Tag được chạy khi load đúng trang mong muốn.
  • Tag được chạy khi click vào một đường link, button…
  • Tag được chạy sau 1 khoảng thời gian

6. Cài đặt Analytics thông qua Tag Manager

Chọn Thẻ(Tag) -> Tạo mới (New)

dung-tag-manager-tao-the-analytics-01

Chọn Analytics

dung-tag-manager-tao-the-analytics-02

Chọn loại tài khoản Analytics bạn đang sử dụng, hiện tại đều là Universal….

dung-tag-manager-tao-the-analytics-03

Nhập mã Analytics

dung-tag-manager-tao-the-analytics-04

Vào Quản trị viên -> Chọn thông tin theo dõi -> Mã theo dõi -> Nhập mã này vào Tag Manager ở trên

dung-tag-manager-tao-the-analytics-05

Chọn Fire On tuỳ theo bạn muốn sử dụng, Analytics chọn All Pages

dung-tag-manager-tao-the-analytics-06

Cuối cùng là đặt tên cho thẻ bạn vừa tạo

Digit Matter