Vertiv lần đầu tiên công bố Báo cáo Môi Trường, Xã Hội và Quản trị (ESG)

Vertiv, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các giải pháp quản lý toàn cầu, mới đây vừa công bố Báo cáo đầu tiên về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đây là báo cáo công khai đầu tiên của Vertiv về các hoạt động ESG của công ty.

Báo cáo nêu rõ cách tiếp cận của Vertiv đối với các vấn đề sử dụng điện và nước hiệu quả; đa dạng, công bằng và hoà nhập (DE&I); sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên; và nhiều chủ đề khác liên quan đến các hoạt động ESG. Nội dung được đề cập trong báo cáo đóng vai trò là cơ sở mà công ty sẽ nỗ lực thực hiện trong tương lai.

“Chúng ta đều biết khả năng kết nối đóng vai trò quan trọng như thế nào với cuộc sống hằng ngày cũng như nền kinh tế toàn cầu. Nhu cầu về dữ liệu trên toàn thế giới ngày càng tăng, và các giải pháp của chúng tôi giúp cho các hệ thống dữ liệu luôn được hoạt động và kết nối. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thức được những tác động hiện tại và tiềm ẩn của biến đổi khí hậu,” ông Rob Johnson, CEO của Vertiv cho biết. “Chúng tôi đang tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường từ các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đang đổi mới để tìm ra những cách có khả năng và hiệu quả hơn để hỗ trợ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng đó.”

Ủy ban điều hành ESG của Vertiv, bao gồm các lãnh đạo cấp cao của công ty, đang thúc đẩy việc thực hiện đánh giá toàn công ty về hiệu suất ESG. Một số hoạt động và kết quả được nêu bật trong báo cáo bao gồm:

  • Giới thiệu các sản phẩm mới và sản phẩm được nâng cấp với các thuộc tính tiết kiệm điện và nước hiệu quả, cũng như các sản phẩm khác đang được lên kế hoạch ra mắt trong thời gian tới.
  • Tham gia vào một số mối quan hệ đối tác trong ngành nhằm giải quyết vấn đề về hiệu quả và phát thải của trung tâm dữ liệu, bao gồm Dự án EcoEdge PrimePower (E2P2), Liên minh Cơ sở hạ tầng Kỹ thuật số Bền vững (SDIA), Hiệp hội Trung tâm Dữ liệu Châu Âu (EUDCA), và Chương trình Đối tác RISE.
  • Đánh giá nội bộ về phát thải khí nhà kính Phạm vi 1 và 2 của Vertiv
  • Phát triển các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất và cải tiến để giúp công ty giảm phát thải khí nhà kính đang hoạt động.
  • Giảm 12% số thương tật có thể hàng năm dựa trên tổng tỷ lệ thương tật được ghi nhận (TRIR) của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ.
  • Giới thiệu các cơ hội đào tạo để hỗ trợ sự tập trung của công ty trên toàn cầu về sự đa dạng, công bằng và hoà nhập.
  • Bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào các vị trí điều hành trong công ty trong vòng hai năm qua, bao gồm Sheryl Haislet - CIO, và Stephanie Gill - Trưởng Cố vấn Pháp lý.

Từ những trao đổi của chúng tôi với khách hàng và đối tác trên khắp khu vực, chúng tôi nhận thấy rằng tính bền vững và hiệu quả năng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu khi triển khai công nghệ, dịch vụ và lập kế hoạch tổng thể cho các mục tiêu của công ty của họ. Việc Vertiv phát hành báo cáo này đến vào một thời điểm thích hợp, lúc chúng tôi nói với khách hàng của mình rằng “Chúng tôi hiểu điều bạn cần”, vì bản báo cáo phát thảo rõ ràng cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, bao gồm cả những giải pháp có thể tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo,” Anand Sanghi, chủ tịch khu vực ASI (Úc, New Zealand, Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ) tại Vertiv cho biết.

Để biết thêm thông tin hoặc tải xuống báo cáo đầy đủ, vui lòng truy cập Vertiv.com.