VDCA ra mắt Chi hội phía Nam thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Vào ngày 27/05/2022, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) sẽ tổ chức Đại hội và ra mắt Chi hội phía nam nhằm công bố quyết định thành lập Chi hội cùng với sự ra mắt Ban Chấp hành Chi hội. Chi hội phía nam ra đời với mục tiêu tăng cường hơn nữa hoạt động của VDCA tại khu vực miền Nam.

Chi hội phía Nam dự kiến ra mắt với hơn 30 hội viên là các doanh nghiệp đang hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông số, công nghệ số. Tại Đại hội, Ban chấp hành Chi hội phía Nam sẽ trình bày định hướng và kế hoạch hoạt động cụ thể cho năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện mục tiêu chung là cầu nối, kết nối các doanh nghiệp phía nam với toàn quốc, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số hiệu quả.

Với hơn 10 năm hoạt động, VDCA đã có những thành tựu đáng kể trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách về truyền thông số, công nghệ số, chuyển đổi số, kinh tế số,... giúp các doanh nghiệp tiếp cận sâu sát với những chiến lược và tầm nhìn đột phá của Chính phủ Việt Nam về chuyển đổi số, kinh tế số; đại diện bảo vệ quyền lợi cho các hội viên, kết nối, hỗ trợ thành công các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào các hoạt động kinh doanh.

Việc thành lập Chi hội phía Nam là tiếp tục thực hiện sứ mệnh của VDCA về việc thúc đẩy các hoạt động kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp hội viên trên cả nước.

—--

Thông tin về Hội Truyền thông số Việt Nam:

  • Hội Truyền thông số Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 09/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thông số Việt Nam.

  • Hội là tổ chức tự nguyện của cá nhân, tập thể hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông số gồm: những cá nhân có sở thích, khả năng, và có nhu cầu sử dụng các phương tiện thông tin, điện tử, thiết bị số trong hoạt động truyền thông; những doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng các phương tiện điện tử, thiết bị số trong hoạt động truyền thông như: mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng truyền dẫn, trạm/thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện và thiết bị tích hợp khác được sử dụng để sản xuất, truyền dẫn, đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số và những người quan tâm đóng góp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển truyền thông số của VN.

Website: http://vdca.org.vn/gioi-thieu/c1/gioi-thieu.html