Báo cáo Social Media & Digital Marketing tại Việt Nam 2022

Thông tin chi tiết và xu hướng Social Media cũng như Digital Marketing sẽ giúp bạn hiểu cách mọi người ở Việt Nam sử dụng các nền tảng như thế nào vào năm 2022.

Điều này đặc biệt quan trọng cho việc xây dựng các chiến lược Marketing trên các nền tảng kỹ thuật số ở Việt Nam trong năm nay.