20 KPI Marketing cần đo lường cho một chiến dịch thành công  

KPI giúp bạn đo lường mức độ hiệu quả của các hoạt động Marketing trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh. Những chỉ số đo lường dưới đây đặc biệt hữu ích cho các cấp quản lý, giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất Marketing, phân bổ ngân sách, nhân sự và làm việc hiệu quả hơn với các nhóm khác.

Nếu muốn phát triển hơn trong ngành Marketing, bạn nên sớm làm quen với những chỉ số này!

1. Tăng trưởng doanh số bán hàng

Với số liệu này, bạn có thể đánh giá xem tổng doanh thu bị ảnh hưởng bởi các chiến lược Marketing như thế nào.

2. Khách hàng tiềm năng

Hãy tính toán các khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn bán hàng (người được coi là “sẵn sàng mua hàng” dựa trên các hoạt động cụ thể đã hoàn thành) và các khách hàng tiềm năng được chấp nhận (các khách hàng tiềm năng mà nhóm bán hàng đã liên hệ).

3. Giá trị lâu dài của khách hàng

KPI này theo dõi doanh thu mà doanh nghiệp có thể mong đợi từ một khách hàng trong suốt thời gian hoạt động. Công thức tính có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và dữ liệu bạn có.

4. ROI Digital Marketing

Lợi tức đầu tư đánh giá hiệu suất hàng tháng và hàng năm. Theo dõi ROI giúp hoạch định chiến lược và ngân sách cho các giai đoạn sắp tới.

5. Chi phí mua lại khách hàng

KPI này đề cập đến chi phí phát sinh trong khi thuyết phục khách hàng tiềm năng mua hàng. Công thức thường được tính bằng cách chia Tổng đầu tư tiếp thị cho số lượng khách hàng có được.

6. Thời gian phản hồi của nhóm bán hàng

Chỉ số này có lợi trong việc cải thiện bất kỳ dịch vụ khách hàng hoặc quy trình bán hàng nào.

7. Lưu lượng truy cập trang web đến tỷ lệ khách hàng tiềm năng trang web

Đo lường lượng khách truy cập trang web được chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng.

8. Tỷ lệ khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị (Mql) từ trang web

Tỷ lệ này cho biết tổng số khách hàng tiềm năng được tạo bởi trang web của bạn, được thăng hạng lên Khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị. Nếu tỷ lệ này thấp, bạn nên theo dõi chất lượng lưu lượng truy cập trang web của mình.

9. Được trích dẫn cho tỷ lệ khách hàng đã đóng

Điều này đề cập đến số lượng khách hàng tiềm năng mà nhóm bán hàng của bạn chuyển đổi thành khách hàng.

10. Lưu lượng truy cập trang web

Theo dõi lưu lượng truy cập trang web của bạn giúp bạn thu thập thông tin có liên quan về khách truy cập trang web của mình để bạn có thể tạo các chiến dịch Marketing nhắm mục tiêu đúng đối tượng.

11. Phạm vi tiếp cận và tương tác trên mạng xã hội

KPI truyền thông xã hội giúp bạn lập kế hoạch nội dung truyền thông xã hội cho đối tượng mục tiêu của mình.

12. Hiệu suất Email Marketing

Phân tích tỷ lệ mở email, tỷ lệ gửi, tỷ lệ hủy đăng ký, chuyển tiếp hoặc chia sẻ và tỷ lệ nhấp,...

13. Xây dựng backlink

KPI này là một khía cạnh quan trọng của chiến lược SEO. Càng nhiều người liên kết đến trang web của bạn, bạn càng kiếm được nhiều lưu lượng truy cập.

14. Chuyển đổi Landing Page

Kiểm tra số lượng người truy cập trang đích và có bao nhiêu người thực sự chuyển đổi (đã đăng ký, tải xuống nội dung nào đó, v.v.).

15. Lượt truy cập bài đăng trên blog

KPI này đo lường mức độ tương tác của các bài đăng trên blog với khách hàng của bạn.

16. Lưu lượng từ khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động

Bạn nên chú ý đến các thiết bị di động phổ biến, lưu lượng truy cập trên thiết bị di động, số lượng khách hàng tiềm năng chuyển đổi từ thiết bị di động, v.v.

17. Lưu lượng truy cập tự nhiên

Tối ưu hóa SEO làm tăng lưu lượng truy cập tự nhiên. Kiểm tra top 5 bài đăng trên blog, trang đích cho trang web và tận dụng chúng.

18. Điểm khuyến mại ròng (Net Promoter Score)

KPI này đo lường mức độ hài lòng của khách hàng. Nó cho thấy khả năng khách hàng sẽ giới thiệu doanh nghiệp cho những người khác và có thể cung cấp cho bạn phản hồi trực tiếp và thông tin chi tiết từ khách hàng của bạn.

19. Tăng trưởng người theo dõi

Số lượng người theo dõi là một cách dễ dàng để đảm bảo các chiến lược truyền thông xã hội đang tiếp cận và làm hài lòng đối tượng mục tiêu của bạn.

20. Xếp hạng tìm kiếm

Xếp hạng tìm kiếm là cơ hội để bạn thu hút nhiều lưu lượng truy cập tự nhiên, từ đó tạo cơ hội tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu.