22 công cụ tối ưu hóa mạng xã hội tốt nhất cho mọi nền tảng

Tối ưu hóa truyền thông xã hội bao gồm việc sử dụng một số công cụ tốt nhất để tạo ra nội dung chất lượng thu hút khách hàng mục tiêu, nhằm nâng cao nhận thức thương hiệu cũng như thúc đẩy chuyển đổi cuối cùng.

Dưới đây là danh sách và công cụ để tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị trên 7 nền tảng phổ biến: Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, Pinterest

Save và áp dụng ngay nhé!

Công cụ tối ưu hóa Facebook

 1. Facebook Ads Performance Grader để kiểm tra và tối ưu hóa các quảng cáo có trả tiền của bạn.
 2. iconosquare kiểm tra Trang Facebook Business tức thì.
 3. DrumUp giúp bạn sắp xếp và chia sẻ nội dung phù hợp với khán giả của mình.
 4. Comment Picker để chọn ngẫu nhiên những người chiến thắng cuộc thi trên Facebook.

Công cụ tối ưu hóa YouTube

 1. TubeRanker để kiểm tra kênh
 2. VidIQ để đo lường thẻ, thời gian xem và lượt chia sẻ
 3. TubeBuddy để quản lý kênh của bạn
 4. Kparser để nghiên cứu từ khóa trên YouTube

Công cụ tối ưu hóa Instagram

 1. Phlanx để tính toán mức độ tương tác của bạn
 2. Later để lên lịch cho các bài đăng của bạn
 3. Repost để dễ dàng đăng lại
 4. iconosquare’s Kiểm tra Instagram tức thì

Công cụ tối ưu hóa LinkedIn

 1. Social Pilot để lập lịch hàng loạt, khám phá nội dung, thúc đẩy mức độ tương tác và dễ dàng tạo tệp PDF từ phân tích.
 2. SalesLoft để theo dõi và giao tiếp với khách hàng tiềm năng
 3. Crystal để dự đoán tính cách của khách hàng tiềm năng

Công cụ tối ưu hóa Twitter

 1. Followerwonk để tinh chỉnh những người theo dõi / người theo dõi của bạn và thu thập dữ liệu.
 2. Tweetdeck để theo dõi, giám sát và thu hút theo thời gian thực.
 3. Twinsta để chia sẻ tweet trên Instagram.

Công cụ tối ưu hóa TikTok

 1. HypeAuditor cho quy trình làm việc và phân tích tiếp thị người ảnh hưởng.
 2. Pentos để phân tích TikTok.

Công cụ tối ưu hóa Pinterest

 1. Hootsuite để tạo bảng, lịch trình và ghim
 2. Tailwind để lên lịch ghim của bạn