Lovemark: " Thương hiệu truyền cảm hứng"

  • Chơi vơi - lạc lối

Mình hiện đang là một sinh viên theo đuổi chuyên ngành Marketing. Trước đây, mình không dám dùng cụm từ " theo đuổi " khi giới thiệu ngành học của bản thân. Lý do rất đơn giản bởi vì mình cảm thấy chơi vơi trong chính ngành mình chọn.

  • Duyên mình đến

Lạc lối trong ngành rồi đến lạc lối trên Facebook. Cho đến khi sự chú ý của mình va vào dòng chữ " Tàng hình phóng tơ đu đưa ná thở" . Và rồi một lần gặp gỡ nhẹ nhàng follow. Cách áp dụng nghệ thuật chơi chữ pha trộn nét duyên Durex đã thành công mang lại văn hóa trong tình dục đồng thời khơi dậy cảm hứng cho bản thân mình, giúp mình có thêm động lực để trở thành Marketer duyên dáng trong tương lai.

Mình xin cảm ơn.