Lovemark: Thanh âm của sự sảng khoái

Bật nắp lon, rót vào ly, thêm đá lạnh, cảm giác của ngụm Coca Cola đầu tiên khi gas còn nhiều chẳng khác gì sự lâng lâng sảng khoái của bi thuốc lào đầu ngày.