Seagate công bố Báo cáo kết quả tài chính Quý II năm 2022

Ngày 26/01/2022 – Công ty Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

“Năm 2021 là một năm nổi bật đối với Seagate. So với năm trước đó, chúng tôi đã tăng 18% doanh thu và quan trọng hơn, mang lại mức tăng trưởng dòng tiền tự do là 39%, cho thấy chúng tôi đang triển khai kế hoạch hoàn vốn dài hạn một cách hiệu quả” Dave Mosley, Giám đốc điều hành của Seagate cho biết.

“Tháng 12 năm 2021 kết thúc với hiệu suất tăng trưởng mạnh mẽ, bao gồm mức doanh thu cao nhất của chúng tôi trong hơn 6 năm với sự gia tăng nhu cầu của giải pháp lưu trữ đám mây cùng các sản phẩm dung lượng cao. Chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch để phát triển kinh doanh hơn nữa.. Nếu không có bất kỳ sự gián đoạn vĩ mô đáng kể nào, chúng tôi dự kiến sẽ phát huy kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2021 và xa hơn nữa, trong môi trường thuận lợi, chúng tôi hy vọng đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu với phạm vi mô hình tài chính dài hạn từ 3-6%.”

Công ty đã tạo ra 521 triệu USD từ dòng tiền trong hoạt động kinh doanh và 426 triệu USD từ dòng tiền tự do trong hai năm tài chính 2022. Seagate đã duy trì bảng cân đối kế toán hợp lý, Công ty đã trả cổ tức bằng tiền mặt trị giá 151 triệu USD và chi 471 triệu USD để mua lại khoảng 5,1 triệu cổ phiếu phổ thông. Tính tới cuối quý này, khoảng 219 triệu cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành; các khoản bao gồm tiền mặt và những tài sản tương đương tiền mặt đạt tổng cộng khoảng 1,5 tỷ USD.