Marketer Thann Auttanukune
Thann Auttanukune

Vice President C.P. Vietnam Corporation, Serial Entrepreneur

Sống trong thế giới thiếu vắng niềm tin

Nếu muốn có được sự tin tưởng, tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ việc thể hiện trách nhiệm trong từng công việc.

Tin tưởng là kết quả. Nghiêm túc là điểm bắt đầu.

Theo nhiều định nghĩa, sự nghiêm túc được hình thành bởi ý thức trách nhiệm. Trong đó, trách nhiệm thường xuất phát từ 2 điều:

Lòng trung thành

Sự nghiêm túc được hình thành bởi ý thức trách nhiệm.

Ví dụ, có lòng trung thành với đất nước, đóng thuế, hay tham gia phục vụ trong chiến tranh. Thông thường với lòng trung thành, bạn sẽ không nghi ngờ gì nhiều. Thế nhưng, việc trung thành một cách mù quáng có thể gây hại.

Hoàn cảnh bắt buộc

Ví dụ, làm công ăn lương hay tham gia dịch vụ cộng đồng. Với hoàn cảnh bắt buộc, bạn có thể chọn việc mà bản thân muốn và sẵn sàng làm rồi gắn bó với nó.

Sống có trách nhiệm là đức tính tốt mà không nhiều người có thể làm được. Nếu theo dõi báo cáo Trust Barometer của Edelman, bạn sẽ biết được chưa bao giờ nhu cầu về sự tin tưởng lại lớn như lúc này. Bởi vì một khi mọi người tin tưởng bạn, họ sẽ phải chấp nhận rủi ro rằng bạn có thể thay đổi so với những gì bạn khiến họ tin tưởng vào lúc đầu.

Là người có trách nhiệm và đáng tin, họ có thể kỳ vọng bạn làm điều mà bạn đã khiến họ tin rằng bạn sẽ làm. Từ đó, họ sẽ luôn tìm đến bạn khi cần.

Sự nghiêm túc có thể giúp bạn trở thành người đáng tin cậy. Tôi tin đây là lưu ý cho những ai muốn tạo ra sự khác biệt cho bản thân.

Nguồn: Society19

English Version

Dutifulness

For all those who want to be trusted, I suggest starting with being dutiful.

Trust is a result. Being dutiful is your action point.

"Dutifulness" was defined as "filled with or motivated by a sense of duty". Duty comes from two sources.

1) Loyalty

For example, being loyal to your country, paying taxes, and serving in the war effort. This you don't question much, yet, blindly following loyalty can cause more harm than good.

2) Necessity

For example, making a living by earning salary or taking part in community services. With this, you can choose what to be dutiful towards and stick to it.

It's a good virtue that few can always live up to, but if you have been following Edelman's trust barometer reports, there has never been a greater need for trust than now.

Because they trust you, people take risks that you might turn out to be different from what you made them believe.

Being dutiful and eventually trustworthy, they can expect you to do what you made them believe you would do.

And they will always come back for more of your contributions.

Dutifulness makes you trustworthy. It is expected of all those who wish to make a significant difference.