Marketer Thann Auttanukune
Thann Auttanukune

Vice President C.P. Vietnam Corporation, Serial Entrepreneur

Trao quyền không có nghĩa là phủ bỏ trách nhiệm

Việc trao trách nhiệm là nhằm đạt được mục tiêu chung chứ không phải nhằm mục đích hoàn thành công việc cho riêng ai.

Lần cuối cùng ai đó cầm tay tập viết cho bạn là khi nào? Tôi nghĩ có lẽ cũng đã nhiều năm về trước khi bạn còn học mẫu giáo. Nếu như việc cầm tay tập viết đó xảy ra với bạn lúc này, thì liệu đấy có còn là trải nghiệm thoải mái không?

Chẳng hạn, nhà sáng lập Nike có “cầm tay chỉ việc” bà Carolyn Davidson khi thiết kế logo không? Họ chỉ đưa ra yêu cầu, và để bà tự do sáng tạo với việc thiết kế. Kết quả là logo “The Swoosh” nổi tiếng của Nike ra đời. Quả là điều kỳ diệu phải không?

Nguồn: nssgclub

Là lãnh đạo, chúng ta ngày càng làm việc nhiều với các nhân viên tài năng, có khả năng hiểu rõ công việc hơn chúng ta. Thế nên, chúng ta nên để họ tự do làm việc miễn sao đáp ứng được mục tiêu và các nguyên tắc đã thống nhất trước đó.

Tuy nhiên, chúng ta không thể tránh khỏi những kết quả không như mong muốn. Vậy lúc này, chúng ta cần làm gì?

Điều này tuỳ thuộc vào việc bạn muốn làm người bình thường, tốt hay tuyệt vời. Bởi chúng sẽ giúp bạn đạt được những kết quả khác nhau:

  • Bình thường: Tiếp tục làm những điều bạn vẫn thường làm
  • Tốt: Hãy chỉ dẫn người khác
  • Tuyệt vời: Tạo điều kiện cho người khác học hỏi và làm việc

Trao trách nhiệm cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung chứ không phải nhằm mục đích hoàn thành công việc cho mình.

Nhà lãnh đạo nên thúc đẩy bản thân trở thành những người dẫn dắt và hỗ trợ người khác trở nên tốt hơn. Công việc của chúng ta là truyền đạt mục tiêu, cung cấp nguồn lực và quyền tự chủ để nhân viên có thể thành công trong những việc mà họ làm.

Lưu ý rằng, trao quyền cho nhân viên không có nghĩa là phủ bỏ trách nhiệm. Bất kể việc gì bạn nhờ người khác giúp đỡ thì công việc đó vẫn là của bạn.

Nếu kết quả tốt, hãy sẵn sàng chia sẻ và khen ngợi vì sự phát triển chung của tổ chức. Còn nếu kết quả không tốt, hãy chấp nhận và tìm hiểu cách cải thiện để làm tốt hơn ở lần sau.

Chúng ta trao trách nhiệm cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung chứ không phải nhằm mục đích hoàn thành công việc cho mình.

English Version

Autonomy

When was the last time someone held your hand to write?

Possibly decades ago, in kindergarten.

If it happens today, will it be an enjoyable experience?

The Nike co-founders didn’t hold Carolyn Davidson’s hand to draw the Nike logo.

They told her what they wanted and let her create it.

Hence, came “The Swoosh”. Magical, isn’t it?

We increasingly work with knowledge workers who possibly know their jobs better than yours.

So, it is better to give them freedom to operate under agreed objectives and guided principles.

But there are times when people disappoint us with bad results or outright wrong outcomes.

So, how?

Want to be Normal, Good, or Great? since they achieve results differently.

  • Be Normal, continue to do what you do
  • Be Good, teach others
  • Be Great, enable others

Push yourself to be brief and supplement others to become better.

Because we brief people our aim, provide resources, and autonomy so they become successful in what they do.

Autonomy is neither abandonment nor lack of accountability. Whatever you asked for help with is still yours.

Good results. Share and praise others for common growth.

Bad results? Take them and learn where you can do better next time.

We set people up for success.

Not setting them up just to get things done for us.