Marketer Thann Auttanukune
Thann Auttanukune

Vice President CP Vietnam Corporation, Serial Entrepreneur

Tìm điểm cân bằng cho cái tôi trong công việc

Cái tôi giống như bấc nến nằm giữa lọ sáp vậy. Nếu bấc nến quá to thì ngọn lửa cháy to khiến nến mau hết. Còn nếu bấc nến quá nhỏ, thì ngọn lửa dễ bị dập tắt bởi sáp.

Một cây nến không có bấc và sáp sẽ mất hết tác dụng. Tương tự như cách chúng ta cần cái tôi để duy trì mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày.

Chẳng hạn, Steve Jobs nổi tiếng là người sống ích kỷ. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng và bối cảnh công việc buộc ông ấy phải như vậy. Ông cần cái tôi lớn để có thể điều hành một tổ chức hàng nghìn nhân viên, và mang những điều kỳ diệu đến cho thế giới.

Nguồn: The Verge

Bạn sẽ không bao giờ xác định được điểm cân bằng hoàn hảo.

Theo tôi, trước hết, bạn cần nhận thức được tỷ lệ giữa độ lớn của cái tôi và tầm nhìn của bản thân, cũng như bối cảnh công việc. Dựa vào đó mà bạn tự quyết định điểm cân bằng cho bản thân.

Nếu cái tôi quá nhỏ, thì bạn có phần tự tin thái quá. Còn nếu cái tôi quá lớn, thì chắc hẳn, mối quan hệ trong công việc của bạn chưa tốt.

Điều quan trọng là điểm cân bằng mà bạn xác định phải phù hợp với bản thân, giống như việc căn chỉnh bấc nến tương ứng với lọ sáp sao cho nến cháy đều và lâu.

English Version

EGOISM

Ego is like "Candle Wick" (burning thread) in the middle of candle wax.

Too big, it burns too fast.

Too small, melting wax extinguishes the flame.

A candle without its wick, a stick of wax, has no use for lighting.

In the same way, we need Ego to remain operational.

Steve Jobs was famous for being egoistic.

Yet, his brilliant influence and work context allowed his ego to be big.

It needed to be big as he had to manoeuvre an entire organization to bring wonders to the world.

There is no such thing as perfect balance. The part that I can tell you is to be aware of the proportion between the size of your ego and your vision, as well as work context.

The part you need to decide for yourself is where is the balance?

Too small, you have too much self-doubt.

Too big, you have weak working relationships.

The key is to have the right balance, the same way candle wick is in proportion to the candle wax for good functioning lighting purpose.