Marketer Thann Auttanukune
Thann Auttanukune

Vice President CP Vietnam Corporation, Serial Entrepreneur

Làm sao để xây dựng thương hiệu một cách chuyên nghiệp?

Trong cuốn sách “Playing to Win: How Strategy really works”, ông A.G. Lafley – cựu CEO lừng danh của P&G, nói: “Chiến lược duy nhất mà khách hàng và đối thủ của bạn thấy chính là những hoạt động mà thương hiệu làm”.

Có thể một số người nổi tiếng sẽ có dễ tác động đến bạn hơn những người khác.

Tôi nghĩ vấn đề xảy ra khi sở thích cá nhân ảnh hưởng đến các quyết định chuyên môn. Phạm vi ra quyết định không chỉ là chọn người nổi tiếng nào mà có thể bao gồm mọi thứ có thể chọn lựa như màu sắc, âm nhạc, hoạt động, kiểu chữ…

Nguồn: Freepik

Dĩ nhiên, người tiêu dùng không thể xem hết 100 trang thuyết trình hay bày tỏ thắc mắc của họ với Brand Manager (căn bản, việc gặp mặt cũng đủ khó khăn). Họ lựa chọn thương hiệu dựa trên kinh nghiệm, sở thích của chính họ.

Dù vậy, nhiều Brand Manager vẫn tin rằng sở thích của họ phù hợp với thương hiệu hơn là sở thích của người tiêu dùng.

Trước hiện trạng này, tôi nghĩ các chuyên gia làm Brand Building có thể áp dụng vài điều đơn giản sau:

Hiểu những gì người tiêu dùng thích giúp thương hiệu tránh việc sao chép ý tưởng, tính năng… của sản phẩm trong quá khứ.

  • Với những gì bạn thích, đừng bó buộc bản thân với bất kỳ lựa chọn nào.
  • Với những gì khách hàng ưu tiên, hãy tìm hiểu cặn kẽ và lấy đó làm nền tảng xây dựng thương hiệu.

Mục đích của 2 điều trên là để giúp việc đưa ra các quyết định liên quan đến thương hiệu dựa trên những gì người tiêu dùng thích.

Khi thấu hiểu những gì người tiêu dùng thích, thương hiệu có thể tránh việc sao chép ý tưởng, tính năng… của sản phẩm trong quá khứ.

Quy tắc này có thể được miễn trừ với các nghệ sĩ. Bởi giá trị của nghệ sĩ bắt nguồn từ sở thích cá nhân riêng biệt của mỗi người. So với các chuyên gia, rủi ro mà nghệ sĩ đối diện là có được sự công nhận hoặc không có gì hết. Việc quản lý thương hiệu chuyên nghiệp không thể mạo hiểm như vậy.

English Version

Judgement

“The only strategy your customer or competitor ever sees in the marketplace is what you execute.”

A. G. Lafley, Ex-P&G CEO, Playing to Win: How Strategy really works

Some celebrities are more appealing to you than others.

The issue is that personal preferences infiltrate professional judgments. Not just influencers, but potentially; everything with options – colors, music, activities, typefaces, and so on.

Consumers are unable to view the 100-slide presentation and are unwilling to question the Brand Manager (because, how to meet?).

They make decisions about brands based on their own personal experiences and preferences, not yours.

Nonetheless, some brand managers continue to believe that their preferences will trump those of their customers.

As a result, my working solutions for brand builders are simple as follows**.

  • For what you like → don't limit yourself to just any of it.
  • For what consumers prefer → understand it thoroughly and build on it.

The goal is to make brand-related judgments based on what target consumers prefer.

The key is to understand what they like rather than copy and paste the same old things.

** Artists are exempt from these rules. They derive value from their distinct personal preferences. In comparison to professionals, their risk is all or nothing in terms of acceptance. Professionally managed brands cannot take such a risk.