Marketer GIGAN JSC
GIGAN JSC

CEO & Co Founder @ GIGAN JSC

G-DOCTOR: Khám tổng quát Digital Marketing cùng chuyên gia trong 60 phút

G-DOCTOR là chương trình hỗ trợ cộng đồng được khởi xướng bởi GIGAN JSC nhằm giúp doanh nghiệp kịp thời phát hiện những lỗ hổng hay vấn đề tiềm ẩn trong hoạt động Marketing của mình.

Doanh nghiệp đăng ký miễn phí TẠI ĐÂY

Chương trình được thực hiện bởi các chuyên gia của GIGAN (C-Level/Manager) với chuyên môn sâu về chiến lược truyền thông, chiến lược nội dung, performance marketing, data analytics, quản lý chiến dịch tổng thể….

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA DOANH NGHIỆP

  • Chưa có chiến lược nội dung tổng thể nên các bài viết rời rạc, nhàm chán, tần suất post bài thiếu ổn định, thiếu tính đồng bộ hay màu sắc thương hiệu trong thiết kế

  • Tốn nhiều ngân sách quảng cáo nhưng website load chậm, UI/UX chưa tốt ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉ lệ chuyển đổi.

  • Thiếu hệ thống tracking, đo lường các chỉ số, báo cáo và phân tích dữ liệu dẫn tới không thể kiểm soát và tối ưu được, không tận dụng các data sẵn có

G-DOCTOR HỖ TRỢ NHỮNG HẠNG MỤC NÀO?

- Phân tích và đánh giá Website, Landing page, Fanpage

- Phân tích và đánh giá gian hàng Ecommerce

- Phân tích và đánh giá hệ thống tài khoản quảng cáo Google, Facebook..

- Phân tích và đánh giá cấu trúc nhân sự marketing

- Phân tích và đánh giá hiệu quả marketing tổng thể

- Đưa ra những đề xuất để giúp doanh nghiệp điều chỉnh và cải thiện hiệu quả Digital marketing.

- Hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến Digital Marketing

CÁC CHUYÊN GIA ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Trần Quốc Kỳ -CEO - GIGAN JSC

2. Trần Phương Trúc - COO - GIGAN JSC

3. Nguyễn Thị Thu Hảo - Marcom Manager - GIGAN JSC

4. Vũ Đức Long - Branch Director - GIGAN JSC

5. Lê Quang Hải - Digital Marketing Manager - GIGAN JSC

6. Tất Bằng Tường - Digital Marketing Manager - GIGAN JSC

---

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ CHƯƠNG TRÌNH G-DOCTOR

GIGAN JSC - Digital Performance Agency

Doanh nghiệp đăng ký TẠI ĐÂY