Outbound link đến một trang uy tín có tốt cho SEO?

Chúng ta vẫn thường hay được khuyên là trong bài nên có 1,2,3 link out (do follow) đến các trang uy tín cùng chủ đề bài viết.

Vậy điều này có thực sự tốt cho SEO? Có làm cho bài viết của bạn lên top hay không? Đâu là căn cứ? Google có công nhận hay nói gì về tactic này hay không?

Thực ra, Google chưa bao giờ công nhận hay có một đề cập nào đến tip này cả. Nó xuất phát từ một trong những nghiên cứu của Brett Tabke vào năm 1998 - người được mệnh danh là cha đẻ của SEO hiện đại.

Mọi người quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm về Brett. Rất nhiều các kỹ thuật SEO hiện đại đều bắt nguồn từ Brett vào năm 2002 với ấn phẩm: “Successful Site in 12 Months with Google Alone: 26 Steps to 15k a Day – A Modern Guide to Content Marketing”.

Quay trở lại với vấn đề của chúng ta: Link out đến trang uy tín có tốt cho SEO? Sau đây là confirm của John Mueller:

  • Link out không có tác dụng đối với SEO. Tuy nhiên, đó là điều tốt đối với người đọc.

  • Nếu bạn có một bài viết tốt, và trong bài viết đó bạn thêm thắt một vài link out thì xét về tổng thể, bài viết tổng thể của bạn tương đối tốt. Tuy nhiên như tôi đã nói, link đến một vài trang uy tín thực sự không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào cả.

  • Nhiều người còn lạm dụng bằng cách tạo những website rác, sau đó đặt một vài link out ở cuối bài đến các trang như Wikipedia, CNN và mong rằng search engines sẽ nhìn nhận website đó như một web uy tín. Nhưng thực sự rất là spam!! Và tôi cũng chẳng biết rằng làm như vậy có tác dụng gì không nữa.

Nhưng Website của tôi, tôi vẫn để linkout để tăng phần tin tưởng của người đọc