Số liệu thống kê thương mại cần biết khi làm xuất khẩu

Dưới đây là thông tin chia sẻ kiến thức dành cho Marketing quốc tế từ Asia Lion. Các thông tin này được tổng hợp từ nhiều nguồn, nằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu xúc tiến thương mại, phát triển thị trường kinh doanh tại nước ngoài.

Các ngân hàng

Thống kê của hội đồng các nền kinh tế khu vực – thuộc Liên hiệp quốc

Các web cung cấp các thông tin thống kê đa dạng tại các quốc gia theo từng khu vực địa lý.

Nguồn quốc tế có đường dẫn tới các cơ quan thống kê quốc gia

  • Văn phòng Thống kê liên bang Đức: https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html – cung cấp những số liệu thống kê dạng rộng về kinh tế, xã hộI, ấn phẩm của Đức cũng như giớI thiệu các link hữu ích khác.

Nguồn thống kê sản xuất

Tra cứu thông tin theo từng khu vực và quốc gia