Những quốc gia/vùng lãnh thổ phổ biến trên toàn cầu năm 2020 (non game)

Thị trường di động tại Đông Nam Á đang phát triển rất nhanh, đã thu hút rất nhiều nhà phát triển ứng dụng, trong đó có cả các nhà quảng cáo, đặc biệt là các ứng dụng về cuộc sống, mua sắm, và công cụ với tổng tỷ trọng gần 50%.

Quốc gia/vùng lãnh thổ phổ biễn – Hoa Kỳ

Số lượng các nhà quảng cáo cho ứng dụng tại Hoa Kỳ đạt mức cao nhất là gần 30000 người, tính tổng tới tháng 11/2010. Nhìn chung, số lượng nhà quảng cáo cho thấy xu hướng tăng trưởng khiêm tốn trong quý 1 và tháng 9.

Số lượng nhà quảng cáo đạt đỉnh lần lượt vào tháng 1 và tháng 4, và giảm nhiều nhất nhất vào tháng 6, xu hướng giảm tiếp tục duy trì cho tới Q4.

Quốc gia/vùng lãnh thổ phổ biến – Trung Quốc Đại lục

Việc mua quảng cáo trên các chợ ứng dụng tại Trung Quốc cho thấy mức độ ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn rất lớn, chỉ với khoảng 1600 nhà quảng cáo hoạt động hàng tháng từ tháng 2 tới tháng 8. Vì đại dịch đã được kiểm soát tốt và các doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường ở Trung Quốc, số lượng nhà quảng cáo hoạt động hàng tháng sau tháng 9 đã tăng trở lại, tương đương với mức trong tháng 1 trước khi xảy ra đại dịch, và số lượng nhà quảng cáo thậm chí còn vượt 3000 vào tháng 12.

Số lượng quảng cáo cũng bắt đầu có xu hướng giảm đáng kể ở Trung Quốc vào tháng 2, nhưng sau đó thì tăng trở lại vào tháng 9, đạt trung bình khoảng 400,000 mẫu quảng cáo hàng tháng trong Q4.

Quốc gia/vùng lãnh thổ phổ biến – Nhật Bản và Hàn Quốc

Số lượng nhà quảng cáo tại Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục giảm trong năm 2020 cho đến khi có dấu hiệu tăng trở lại trong Q4, nhưng còn khiêm tốn, với mức hơn 5000 nhà quảng cáo hàng tháng.

So với năm 2019, số lương nhà quảng cáo tăng 14.41% so với cùng kỳ năm trước và số lượng quảng cáo tăng 14.03% so với năm 2019.

Quốc gia/vùng lãnh thổ phổ biến – Đông Nam Á

Thị trường di động tại Đông Nam Á đang phát triển rất nhanh, đã thu hút rất nhiều nhà phát triển ứng dụng, trong đó có cả các nhà quảng cáo, đặc biệt là các ứng dụng về cuộc sống, mua sắm, và công cụ với tổng tỷ trọng gần 50%.

Số lượng nhà quảng cáo có dấu hiệu giảm trong Q1, nhưng sau đó ổn định trở lại, với trung bình khoảng 9000 nhà quảng cáo hoạt động hàng tháng.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập link: www.socialpeta.com

* Nguồn: Marketing SocialPeta