Mời bạn tham dự webinar - Quản lý hệ thống phân phối cho ngành Dược phẩm - Y tế

Không sở hữu một mô hình phân phối quá phức tạp như ngành hàng Tiêu dùng nhanh - FMCG nhưng lại tồn tại những đặc thù rất riêng biệt, các doanh nghiệp ngành Dược tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề trong quản lý hệ thống phân phối:

  • Quản lý hoạt động đi tuyến bán hàng của đội ngũ Trình Dược viên
  • Quản lý lô date sản phẩm, đặc biệt khi nó trở thành yếu tố bắt buộc của các công ty dược trong hóa đơn xuất ra
  • Quản lý hoạt động trưng bày, đặc biệt trong nhóm ngành thực phẩm chức năng
  • Nắm bắt tình hình thị trường, độ bao phủ & thị phần sản phẩm
  • Nắm bắt kịp thời tồn kho tại từng điểm bán lẻ để cân đối tồn kho của cả chuỗi cung ứng
  • ….

Nhằm khắc phục những khó khăn và đạt mức tăng trưởng tốt (tăng doanh số, giảm chi phí), ngày càng nhiều các doanh nghiệp Dược đẩy mạnh ứng dụng giải pháp quản trị phân phối DMS. Một tín hiệu tích cực là không chỉ cả những doanh nghiệp Dược phẩm lớn mà cả những đơn vị SME, nhà phân phối cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới việc kiểm soát chuỗi cung ứng thông qua công nghệ DMS.

Để giúp các doanh nghiệp hình dung được những vấn đề của ngành Dược trong quản lý kênh phân phối cũng như hiểu rõ về tính năng của DMS trong một mô hình quản lý kênh phân phối hiện đại, Webinar “Kinh nghiệm triển khai giải pháp quản lý hệ thống phân phối - DMS lĩnh vực Dược phẩm ” được tổ chức với những chia sẻ đến từ thực tế của hoạt động quản lý kênh phân phối từ các khách hàng dược phẩm của MobiWork.

THÔNG TIN WEBINAR:

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting

Thời gian: 09:00-10:00 | Thứ 6, ngày 23/07/2021

Link đăng ký tham dự tại đây


Nội dung chính của Webinar bao gồm:

  • Phần 1: Hệ thống phân phối Dược phẩm và những vấn đề chính trong quản lý
  • Phần 2: Ứng dụng giải pháp DMS trong quản lý kênh phân phối truyền thống
  • Phần 3: Mô hình đa kênh trong ngành Dược và cách xử lý của DMS

Tham dự webinar bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện của Sao Thái Dương, Dược Nhân Hưng, Dược Trà Vinh, Master Tran, Dược Hoa Linh, Vimedimex, Dược Đông Á... trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối