Chạy quảng cáo vào toàn bộ thành viên nhóm, thành viên Fanpages - Tạo tệp đối tượng

Video hướng dẫn chạy quảng cáo vào tất cả thành viên Fanpages, chạy quảng cáo vào tất cả thành viên nhóm hoặc chạy quảng cáo vào những người đã like/comment/share bài viết nào đó.

Video sẽ hướng dẫn bạn bóc toàn bộ UID thành viên nhóm, bóc và lấy toàn bộ UID thành viên Fanpages, hoặc lấy UID những người đã tương tác với bài viết nào đó trên Facebook.

Sau đó chuyển đổi toàn bộ thành viên nhóm, fanpages hoặc bài viết sang số điện thoại. Nghĩa là bạn có thể bóc và lấy được toàn bộ số điện thoại của bất kỳ nhóm nào mà bạn muốn, lấy toàn bộ số điện thoại của Fanpages mà bạn muốn hoặc lấy số điện thoại của những người đã nhấn thích/bình luận ở bài viết nào đó.

Sau khi đã có trong tay danh sách tệp khách hàng mục tiêu, bạn có thể đưa vào để chạy quảng cáo vào đúng những đối tượng mục tiêu đó.

Trong video mình cũng sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo tệp khách hàng có cùng hành vi và sở thích với tệp khách hàng mà bạn vừa mới bóc được.

Từ tệp đối tượng tuỳ chỉnh, bạn có thể chạy quảng cáo target vào đúng tệp khách hàng và chạy quảng cáo vào những người có cùng hành vi và sở thích tương tự.

Và bạn hãy so sánh hiệu quả của việc chạy quảng cáo Target vào những sở thích chung chung với việc chạy quảng cáo vào đúng đối tượng khách hàng mục tiêu nhé!

Cảm ơn bạn đã xem video.

trannamphong.top