Speedmaint: Mời dự hội thảo trực tuyến - Ứng dụng CMMS cho nhà máy sản xuất

Thời gian chết của thiết bị sản xuất xảy ra thường xuyên; quy trình sản xuất gián đoạn, chậm tiến độ; thiếu/ thừa thiết bị bổ sung khi cần thiết... là những thách thức mà nhà quản lý sản xuất và chủ sở hữu nhà máy nào cũng phải đối mặt.

Sẽ không có một giải pháp nào xoá bỏ 100% những vấn đề trên, nhưng việc ứng dụng CMMS – Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị là một giải pháp hữu ích.

Hãy cùng tìm hiểu về xu hướng ứng dụng CMMS cho nhà máy sản xuất:

 • Thời gian: 9:00-10:00 ngày 11/6/2021
 • Đăng ký nhận vé mời: tại đây.

Với CMMS, quy trình quản lý thiết bị và quản lý bảo trì thiết bị được thiết lập tự động hoá, chính xác và tránh được những sai sót chủ quan hay gặp phải khi sử dụng excel hay nhật ký vận hành.

Nội dung chương trình:

 • Hiện trạng quản lý thiết bị và quản lý bảo trì thiết bị tại các nhà máy sản xuất
 • Xu hướng ứng dụng CMMS trong quản lý thiết bị và quản lý bảo trì thiết bị
 • Giải pháp Speedmaint CMMS
 • Q&A: Trả lời câu hỏi của khách tham dự

Ai nên tham dự:

 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng
 • Giám đốc kỹ thuật
 • Trưởng phòng cơ điện
 • Trưởng phòng bảo trì
 • Trưởng phòng CNTT

Phần mềm Quản lý Bảo trì SpeedMaint: