Marketer Nguyễn Đoàn Phước Duy
Nguyễn Đoàn Phước Duy

Communication Manager @ Sanofi Vietnam

Đâu là những điểm nổi bật trong mùa Tết 2016 mà các nhà sản xuất cần biết?

Mùa Tết 2016 đã qua, và bây giờ là lúc để nhìn lại những gì đã diễn ra trên thị trường bán lẻ và đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng nhanh trong mùa Tết vừa qua.

Báo cáo Nielsen Retailer Sentiment Quý 1/2016 sẽ là một công cụ hữu ích đối với nhà sản xuất để hiểu về mùa Tết 2016 dưới góc nhìn của nhà bán lẻ. Từ đó, giúp các nhà sản xuất có những chiến lược và kế hoạch phù hợp để gắn kết với nhà bán lẻ cũng như người tiêu dùng nhằm mục đích có một mùa Tết 2017 thành công hơn.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây: http://goo.gl/gXxEdp

Báo cáo Nielsen Retailer Sentiment được công bố hằng quý sẽ cung cấp các nhu cầu, ý kiến của nhà bán lẻ, phản ánh những vấn đề được nhà bán lẻ quan tâm nhiều nhất và ghi nhận lại các chương trình hỗ trợ bán hàng cũng như các hoạt động kích hoạt thương hiệu được nhà bán lẻ hỗ trợ tốt nhất; đồng thời cũng sẽ đưa ra các báo cáo về nhận thức mới nhất của nhà bán lẻ đối với một chủ đề cụ thể.