Marketer Nguyễn Phạm Hoàng Huy
Nguyễn Phạm Hoàng Huy

Digital Marekting Manager @ NTJ

Mức lương cho ngành Digital Marketing lên đến 60 triệu

Nguồn; http://www.digitalmarketingtrainning.com/2016/07/muc-luong-khung-120-trieu-cho-giam-oc.html

http://vnexpress.net/infographics/cong-dan-so/giam-doc-cong-nghe-luong-120-trieu-dong-mot-thang-3437988.html