Marketer Dung Hoang
Dung Hoang

SEO Consultant @ Seothetop

Cách viết Content theo mô hình KIM TỰ THÁP NGƯỢC với kỹ thuật Front-Loading

Khi viết Content cho website hoặc bài đăng blog, để người viết truyền tải những thông tin quan trọng nhất theo cách rõ ràng, ngắn gọn và thu hút người đọc ngay từ dòng đầu tiên là điều tối quan trọng, bởi người đọc online họ SCAN văn bản chứ không như đọc sách (theo nghiên cứu của Neilson - https://www.nngroup.com/.../f-shaped-pattern-reading-web.../)

attachFull4973427

THEO CÁCH NÀY:

Khó cho người viết,

nhưng dễ cho người đọc.

Nếu bạn không cấu trúc các bài viết trên web của mình theo cách này, bạn sẽ có nhiều khả năng mất khán giả của mình hơn. Những người đọc online thích:

 • Đánh giá nhanh chủ đề của bài viết, bài đăng hoặc câu chuyện của bạn. Điều này cho phép họ dễ dàng quyết định xem có nên đọc tiếp hay xem ở nơi khác.
 • Đọc lướt bài viết của bạn để đánh giá nhanh các điểm chính.
 • Quét bài viết của bạn, tìm kiếm một điểm quan tâm cụ thể để họ có thể đọc một phần cụ thể và bỏ qua phần còn lại.

Và đó là lý do để Kỹ thuật Front-Loading và Mô hình KIM TỰ THÁP NGƯỢC thể hiện được khả năng ưu việt đáp ứng tiêu chí giữ chân khách hàng khi họ tiêu thụ content của bạn.

VẬY FRONT-LOADING LÀ GÌ?

Front-Loading: Tải trước/Đẩy những điểm quan trọng lên phía đầu Bài viết, Nhóm đoạn, và đoạn văn (như mô hình chữ F)

Bài viết/Content của bạn:

Điểm quan trọng nhất của bài viết đẩy lên đoạn Đầu tiên (Sapo) của bài viết

Tải trước mọi đoạn văn (Paragraph) hoặc nhóm đoạn:

Các nhóm đoạn tìm ra điểm/ câu quan trọng nhất đẩy lên làm Heading cho đoạn, hoặc nhóm đoạn

Trong từng đoạn, tìm điểm quan trọng nhất để đẩy lên phía đầu ngay trong câu đầu tiên.

CẤU TRÚC KIM TỰ THÁP NGƯỢC LÀ GÌ?

Cấu trúc Kim tự tháp ngược (Inverted Pyramid Structure) là một phương pháp viết bài/tin tức trong đó những điểm rộng nhất, quan trọng nhất được đưa lên phía đầu bài viết, các headlines và cả trong các đoạn văn, sau đó là các chi tiết bổ sung.

attachFull4973429

CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC KIM TỰ THÁP NGƯỢC KHI VIẾT BÀI

Trình bày Content theo kim tự tháp ngược có thể nâng cao độ rõ ràng và dễ đọc cho công việc của bạn. Dưới đây là một số mẹo viết cần tuân theo khi áp dụng cấu trúc kim tự tháp ngược:

Để Front-loading (tải trước đưa những điểm quan trọng lên phía đầu) Bài viết của bạn:

Viết một bản tóm tắt ngắn gọn hoặc tổng quan về bài viết của bạn trong một vài câu. Bao gồm các từ khóa quan trọng nhất của bạn trong phần tóm tắt và đặt nó ở đầu bài viết của bạn. Điều này cho phép người dùng nhanh chóng đánh giá nội dung bài viết của bạn và giúp các công cụ tìm kiếm xác định các từ khóa quan trọng nhất của bạn.

Để tải trước mọi đoạn (Paragraph):

 • Giới hạn mỗi đoạn văn ở một điểm hoặc ý chính.
 • Bắt đầu mỗi đoạn văn với điểm chính hoặc kết luận trong một hoặc hai câu đầu tiên.
 • Sau đó, hãy tiếp tục giải thích quan điểm của bạn.
 • Bằng cách làm này, bạn cho phép người đọc đọc lướt toàn bộ bài viết và có cái nhìn tổng quan về nó bằng cách chỉ cần đọc một hoặc hai câu đầu tiên của mỗi đoạn. Họ cũng có thể quét nội dung của bạn, tìm kiếm các điểm quan tâm mà không cần phải đọc từng đoạn cho đến cuối.

Để tải trước đề mục (headline H2, H3) của bạn:

Bắt đầu tiêu đề của bạn bằng những từ quan trọng. Những từ đầu tiên sau đó truyền đạt chủ đề và thu hút sự chú ý của người đọc. Các tiêu đề được soạn thảo tốt ở đầu mỗi phần sẽ giúp người đọc của bạn đọc lướt và quét toàn bộ bài viết để tìm kiếm các điểm quan tâm.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG BẠN NÊN MANG ĐI.

 • Thứ tự các đề mục giảm dần theo mức độ quan trong (trong các headlines)
 • Đẩy các điểm quan trọng lên phía đầu bài viết (trong Title, trong đoạn đầu tiên)
 • Đẩy các điểm quan trọng nhất của các nhóm đoạn văn lên 1 Headline
 • Đẩy điểm quan trọng nhất của đoạn lên câu đầu tiên của đoạn.
 • Giới hạn mỗi đoạn văn ở một điểm hoặc 1 ý chính.

Xem các mẹo Khôi phục một bài viết không theo KIM TỰ THÁP NGƯỢC tại bài viết gốc: https://seothetop.com/.../viet-bai-theo-kim-tu-thap-nguoc...

Kinh nghiệm trình bày Content hiệu quả của bạn là gì? Hãy chia sẻ trong phần comment nhé

Dũng Hoàng, Seothetop