Marketer AppROI App Marketing
AppROI App Marketing

Marketing Team @ AppROI.co

Google Play Hạn Chế Tính Năng Xem Các Ứng Dụng Đã Cài Đặt Trên Android 11+ Vào Tháng 5/2021

Google gần đây đã công bố một loạt bản cập nhật về chính sách cho các ứng dụng được phân phối thông qua Play Store. Theo đó, Google sẽ bắt đầu hạn chế khả năng các nhà phát triển (developers) xem ứng dụng Android nào được cài đặt trên thiết bị của người dùng.

Giống như các bản cập nhật trước đó, Android 11 bao gồm các thay đổi về hành vi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng trên smartphone của bạn. Android 11 đưa ra các thay đổi và hạn chế để nâng cao quyền riêng tư của người dùng, bao gồm những điều sau:

  • Sao lưu bộ nhớ theo phạm vi: Quyền truy cập vào các thư mục bộ nhớ ngoài bị giới hạn trong một thư mục dành riêng cho ứng dụng và các loại phương tiện cụ thể mà ứng dụng đã tạo.

  • Quyền tự động đặt lại: Nếu người dùng không tương tác với ứng dụng trong một vài tháng, hệ thống sẽ tự động đặt lại các quyền bảo mật của ứng dụng.

  • Quyền truy cập vị trí nền: Người dùng phải được chuyển hướng đến cài đặt hệ thống để cấp quyền vị trí nền cho ứng dụng.

  • Mức độ hiển thị của gói: Khi một ứng dụng truy vấn danh sách các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị, danh sách kết quả trả về sẽ được lọc theo từng mục đích cụ thể.

Với mục đích nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với người dùng trên smartphone, Google đang giới hạn những ứng dụng nào có thể sử dụng QUERY_ALL_PACKAGES (cho phép hiển thị kho ứng dụng đã cài đặt trên một thiết bị nhất định). Điều này áp dụng cho các ứng dụng nhắm mục tiêu API 30+ trên các thiết bị chạy Android 11 trở lên. Việc thực thi chính sách hạn chế này ban đầu dự kiến ​​xảy ra sớm hơn, nhưng bị trì hoãn đến tháng 5/2021 do tình hình COVID-19.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Play Store đánh giá những thông tin về ứng dụng đã được cài đặt truy vấn trên smartphone là những thông tin cá nhân và nhạy cảm với người dùng. Các ứng dụng có thể tiếp tục sử dụng quyền này bao gồm tìm kiếm thiết bị, chống vi-rút, trình quản lý tệp và trình duyệt. Các nhà phát triển (Developers) được yêu cầu trình bày và giải thích những lý do tại sao một phương pháp hiển thị ứng dụng ít xâm phạm hơn sẽ không kích hoạt đủ tương tác của người dùng tuân thủ chính sách của ứng dụng”

Khả năng hiển thị đối với kho ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị phải liên quan trực tiếp đến mục đích cốt lõi hoặc phục vụ cho mục đích sử dụng mà người dùng truy cập trong mobile app của bạn. Trong khi đó, một số ngoại lệ tạm thời sẽ được cấp cho các mobile app liên quan đến giao dịch ngân hàng và ví điện tử chuyên dụng để có thể “có được khả năng hiển thị rộng rãi đối với các ứng dụng đã cài đặt chỉ cho các mục đích dựa trên bảo mật”.

Các trường hợp sử dụng không hợp lệ được Google tham chiếu rõ ràng ngày nay bao gồm:

Trường hợp việc sử dụng quyền không liên quan trực tiếp đến mục đích sử dụng của ứng dụng.

Khi dữ liệu được thu thập cho mục đích mua bán.

Khi tác vụ được yêu cầu có thể được thực hiện bằng phương pháp hiển thị ứng dụng nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Chính sách giới hạn quyền truy cập vào danh sách các ứng dụng Android đã cài đặt này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 5 tháng 5 năm 2021.

Xin Chân Thành Cảm Ơn,
AppROI Marketing Team.