Marketer AppROI App Marketing
AppROI App Marketing

Marketing Team @ AppROI.co

Google Phát Hành Android Studio 3.6 Với Nhiều Bổ Sung

Google vừa phát hành phiên bản 3.6 dành cho Android Studio. Bên cạnh fix lỗi, các thay đổi được Google đưa vào phiên bản Android Studio 3.6 bao gồm:

Design tools

Phiên bản mới bao được bổ sung các bản cập nhật cho các công cụ thiết kế, bao gồm Layout Editor và Resource Manager. Design editors (chẳng hạn như Layout Editor và Navigation Editor) giờ đây cung cấp chế độ Split view cho phép bạn xem cả chế độ Design views và Code views.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Color Picker Resource Tab

Để ziúp bạn cập nhật nhanh chóng các giá trị màu trong ứng dụng khi bạn đang sử dụng công cụ chọn màu trong XML hoặc các các design tools, IDE hiện cung cấp các giá trị màu để bạn có thể chọn.

Cập nhật Android NDK: Trước đây được hỗ trợ trong Java, các tính năng này hiện cũng được hỗ trợ trong Kotlin. Bạn có thể điều hướng từ khai báo JNI đến hàm triển khai tương ứng trong C/C ++. Bạn có thể tự động tạo một hàm triển khai còn sơ khai cho khai báo JNI (trước tiên xác định khai báo JNI và sau đó nhập vào“jni: hoặc tên phương thức trong tệp C/C ++ để kích hoạt).

Cập nhật nền tảng IntelliJ: Bản phát hành nền tảng IntelliJ 2019.2 bao gồm nhiều cải tiến chẳng hạn như cải thiện tốc độ khởi động.

Thêm các lớp (classes) với Apply Changes: Bây giờ bạn có thể thêm một classes và sau đó triển khai thay đổi mã đó cho ứng dụng đang chạy của mình bằng cách nhấp vào Apply Code Changes hoặc Apply Changes và Restart Activity.

Cập nhật Plugin Android Gradle (AGP): Hỗ trợ cho plugin Maven Publish Gradle, cho phép bạn xuất bản các bản build lên kho lưu trữ Maven của Apache. Ngoài ra, Android Gradle plugin sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất khi xử lý các dự án lớn.

Ngoài ra còn khá nhiều cập nhật bổ sung khác, bạn có thể đọc các ghi chú phát hành đầy đủ ở đây. Google không cho biết về phiên bản tiếp theo, nhưng chúng ta có thể sẽ nghe nhiều hơn tại hội nghị các nhà phát triển I/O 2020 vào tháng 5 tới.

Marketing AppROI.co

No.28 B2 St, Sala Urban, An Loi Dong Ward, District 2, HCM City.

Hotline: 84 898901480 - Mr.Tuan (Marketing Manager)