Marketer Nguyễn Xuân Sơn
Nguyễn Xuân Sơn

Founder @ isharedigital.com

Hỗ trợ nhà quảng cáo mới Google Adwords

An Thịnh Ads hỗ trợ chương trình dành riêng cho các nhà quảng cáo mới Google Adwords.
Chương trình hỗ trợ bao gồm:

- Hướng dẫn setup campaign

Nhập môn:

  • Kiến thức cơ bản về Google AdWords
  • Cách thức nghiên cứu từ khóa hiệu quả
  • Hiểu yếu tố xếp hạng quảng cáo và điểm chất lượng
  • Các lưu ý khi đấu giá từ khóa

Kỹ thuật chuyên sâu:

  • Ôn tập kiến thức căn bản (cài đặt chiến dịch, đối sánh từ khóa, điểm chất lượng)
  • Tìm ra 100% từ khóa tối ưu cho chiến dịch
  • Cách viết mẫu quảng cáo đạt điểm chất lượng tối đa
  • Biết cách sử dụng các chiến lược giảm giá thầu
  • Đọc báo cáo và phân tích số liệu để tối ưu hiệu quả

Tài liệu Google Adwords
Hướng dẫn thi chứng chỉ Adwords

Anthinhads.com