Những câu nói nổi bật trong webinar Quản trị nhân sự cho chuỗi bán lẻ

Sáng nay, 13/03/2021 1Office đã cùng HSM tổ chức thành công Webinar “Quản trị nhân sự cho chuỗi bán lẻ trong kỷ nguyên chuyển đổi số”.

Chương trình với sự đồng hành chia sẻ của 03 vị khách mời, chị Trần Thị Thu Hồng – Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Golden Gate, anh Nguyễn Việt Hoà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thời trang YODY, và anh Lê Việt Thắng – Tổng giám đốc 1Office, cùng với sự tham gia nhiệt tình của hơn 120 anh chị là các lãnh đạo, quản lý chuyên viên nhân sự đến từ nhiều doanh nghiệp, lĩnh vực khác nhau.

Các bài toán về nhân sự của doanh nghiệp bán lẻ dạng chuỗi (được chia sẻ thông qua các câu chuyện thực thế từ YODY, Golden Gate và nhiều doanh nghiệp chuỗi bán lẻ khác.

1. 05 xu hướng quản trị nhân sự năm 2021 là chia sẻ cùa chị Trần Thị Thu Hồng – Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Golden Gate:

- Quan tâm đến trải nghiệm của nhân viên

- Đầu tư cho sức khoẻ tinh thần của nhân viên

- Thiết kế và chuyển đổi nội dung, cách thức đào tạo

- Dữ liệu nhân sự là yêu tố quan trọng để đưa ra quyết định

- Các doanh nghiệp tăng gấp đôi chuyển đổi số

2. Các bài toán về nhân sự của doanh nghiệp bán lẻ dạng chuỗi: câu chuyện thực tế được chia sẻ từ Anh Nguyễn Việt Hoà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thời trang YODY:

- Lựa chọn người phù hợp, cùng động lực, cùng chí hướng và mục tiêu (con người đi trước, công việc theo sau)

- Đội ngũ quản lý cấp trung phải quyết liệt, mạnh mẽ và nỗ lực trong mọi việc

- Giáo dục trước, đào tạo sau

- Tư duy phối hợp phòng ban & bộ phận

- Sử dụng nền tảng công nghệ để tối ưu toàn bộ quy trình công việc và truyền tải thông tin hiệu quả. Đó là việc Yody đã sử dụng phần mềm 1Office.

- Trao quyền cho các quản lý cấp trung

- Luôn quan tâm, hướng dẫn và động viên nhau

Những câu nói nổi bật trong webinar của các diễn giả là những kiến thức thực tế được chia sẻ và có tác dụng hữu ích đến tất cả các Anh chị tham gia sự kiện “Quản trị nhân sự cho chuỗi bán lẻ trong kỷ nguyên chuyển đổi số” ngày hôm nay.