Marketer British American Tobacco
British American Tobacco

Bristish American Tobacco

Tinh thần tự do không quên trách nhiệm tại BAT

Linh hoạt đôi khi là một mong muốn rất khó khăn trong môi trường doanh nghiệp vốn cần quy trình và kỷ luật. Nhưng điều này phần nào hạn chế sự sáng tạo và phát triển của tổ chức. BAT đã có nhiều sáng kiến để cân bằng tính nguyên tắc và sự tự do nhằm thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệmvới xã hội, đối tác cũng như mang đến sự hài lòng cao nhất cho người tiêu dùng. Những sáng kiến linh hoạt này còn giúp nhân viên yêu thích công việc hơn vì họ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Phong cách quản lý tại BAT nhìn vào kết quả kinh doanh cuối cùng, chứ không chi li với nhân viên của mình. Nhân viên tại BAT được trao quyền để có thể quyết định và đề xuất những giải pháp tối ưu cho tổ chức. Trong phạm vị quản lý của họ, mỗi nhân viên đều được khuyến khích thể hiện sự tự chủ về mặt qui trình, sắp xếp công việc, ngân sách, thời gian.


BAT cũng luôn lắng nghe ý kiến nhân viên về điều kiện làm việc và mang lại cho họ sự thoải mái nhất. Chẳng hạn vì một lý do bất khả kháng nào đó, nhân viên có thể làm ít giờ làm việc hơn so với quy định hoặc làm việc tại nhà. BAT tin rằng cho dù làm việc ở đâu, lúc nào, nhân viên luôn được lựa chọn cho chính mình những điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

--

http://bat-vietnam.anphabe.com/culture-tour
http://bat-vietnam.anphabe.com/what-we-do