EBOOK [Kho Quy trình mẫu] – Quản Lý Công Việc Dự Án Phòng Ban

Quý doanh nghiệp thân mến,

Theo nghiên cứu của Forbes, 90% công việc dự án của doanh nghiệp đến từ công tác quản lý. Trong đó 57% nguyên nhân quản lý kém hiệu quả xuất phát từ việc doanh nghiệp thiếu một quy trình quản lý khoa học.

Ở Việt Nam, quy trình làm việc tại các phòng ban tại các tổ chức doanh nghiệp còn mang tính chắp vá, làm đến đâu quản lý đến đó mà chưa theo một quy trình nhất quán và khoa học. Tình trạng này diễn ra trên 80% ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc, doanh số, chi phí thời gian chết, năng suất công việc,… của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, xây dựng quy trình là một chặng đường gian truân đối với các nhà quản trị doanh nghiệp. Bởi mỗi bộ phận, phòng ban có đặc thù công việc khác nhau do đó các nhà quản lý cần xây dựng một bộ các quy trình mẫu cho từng phòng ban để đạt hiệu quả cao nhất.

Xây dựng quy trình đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn, nguồn lực và thời gian đánh giá hiệu quả và điều chỉnh quy trình sau khi áp triển khai thực tế. Có thể đội ngũ quản lý doanh nghiệp SME còn đang dốc sức với các chiến lược tăng sale, mở rộng thị trường, huy động vốn,…do đó công tác xây dựng quy trình làm việc gặp rất nhiều rào cản.

Hiểu được những trăn trở đó, đội ngũ chuyên viên tại Fastwork Việt Nam đã xây dựng Bộ tài liệu: Quy trình mẫu – Quản lý công việc dự án phòng ban dưới đây.

Nội dung EBOOK bao gồm những chủ đề sau:

  1. Quy trình mẫu phòng Nhân sự
  2. Quy trình mẫu phòng Marketing
  3. Quy trình mẫu phòng Kế toán
  4. Quy trình mẫu phòng Hành chính
  5. Quy trình mẫu phòng Kinh doanh

>>> Click EBOOK [Kho Quy trình mẫu] – Quản Lý Công Việc Dự Án Phòng Ban để Dowload tài liệu miễn phí!